Už tento týždeň sa v Kežmarku uskutoční najväčšie celomestské podujatie Európske ľudové remeslo. Jeho 27. ročník začína v piatok 7. júla a končí v nedeľu 9. júla 2017. Tohtoročný festival remesiel je venovaný tkáčskemu remeslu, ktoré oslavuje 430. výročie.

Pri príležitosti okrúhleho výročia reformácie pozývajú Nemecké kultúrne fórum Východná Európa, Slovenské národné múzeum – Múzeum karpatských Nemcov, Múzeum v Kežmarku, Karpatskonemecký spolok na Slovensku a Spoločnosť A. E. Mayerhöffera širokú verejnosť na výstavu - 500 rokov reformácie na Slovensku.

Tak sa volá rozprávková bábková komédia, ktorú v kežmarskom mestskom kultúrnom stredisku odohrajú v nedeľu 25. júna 2017 o 16.00 hodine pre kežmarské deti členovia prešovského Divadla Babadlo.

Kto chce vidieť výtvarnú tvorbu žiakov a absolventov výtvarného odboru kežmarskej Základnej umeleckej školy Antona Cígera, ten určite navštívi výstavnú sieň Barónka, kde sú tieto práce vystavené.

Stránky