Tak sa volá divadelné predstavenie od divadla KĽUD čo znamená Kladzanske ĽUdové Divadlo. A ako oni sami o sebe hovoria, je to najvešelše, najmudrejše, najšikovnejše, najoriginalnejše, no hlavňe najskromnejše ďivadlo na vichod od zapadu, chtore bavi autorske hri vo vichodňarčiňe (či ňe?).

Stránky