Pandémia koronavírusu sužuje odvetvie cestovného ruchu. Najviac navštevovanými okresmi v roku 2020 v Prešovskom kraji boli okresy Poprad, Kežmarok a Bardejov.

Odvetvie cestovného ruchu je počas pandémie koronavírusu jedným z najviac postihnutých sfér ekonomiky. Potvrdzuje to aj návštevnosť ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji, ktorá je jednou z najnižších za posledné desaťročie. Napriek nelichotivým celoročným štatistikám eviduje KOCR Severovýchod Slovenska priaznivé sezónne čísla v rámci návštevnosti viacerých zariadení a inštitúcii Prešovského kraja.

Počet všetkých návštevníkov ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji sa v roku 2020 prepadol o 40,9 % v porovnaní s predchádzajúci rokom. Kým v roku 2019 zavítalo na územie Prešovského kraja 1 108 313 všetkých návštevníkov ubytovacích zariadení, v roku 2020 predstavoval tento údaj číslo 654 554. Od tejto štatistiky sa odvíjajú ďalšie nepriaznivé hodnoty. V roku 2020 klesol počet prenocovaní všetkých návštevníkov ubytovacích zariadení o 36,4 %. Konkrétne z počtu 3 380 394 (rok 2019) na 2 148 439 (rok 2020). Do Prešovského kraja zavítalo o 36,1 % menej domácich návštevníkov a o 52,8 % menej zahraničných návštevníkov ubytovacích zariadení.

„Po rekordnom roku 2019, keď Prešovský kraj prekonal hranicu jedného milióna návštevníkov, sme v číslach klesli na úroveň hodnôt spred desiatich rokov. Tržby za ubytovanie v Prešovskom kraji sa prepadli približne o jednu tretinu, čo predstavuje stratu zhruba 30 miliónov eur. Väčšiemu prepadu zabránili priaznivé štatistiky na začiatku roka 2020 a počas letných mesiacov, keď bola situácia v súvislosti s ochorením COVID – 19 viac uvoľnená. Do istej miery tomu pomohol aj nárast ukazovateľa v počte prenocovaní. Priemerný počet prenocovaní návštevníkov ubytovacích zariadení v roku 2020 bol na úrovni 3,3. V roku 2019 3,1. Návštevníci sa na našom území zdržiavali nepatrne dlhšie, ako to bolo v predošlom roku,“ vydaril sa k štatistikám výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

Prešovský kraj bol aj v roku 2020 druhým najviac navštevovaným krajom SR, hneď po Žilinskom. Prvé tri miesta uzatvára Bratislavský kraj.

Rok 2020 začal z pohľadu návštevnosti pre Prešovský kraj veľmi priaznivo. V januári stúpol celkový počet návštevníkov ubytovacích zariadení o 24,2 % oproti roku 2019 a rovnaký trend pokračoval aj vo februári + 17,8 %. S príchodom ochorenia Covid – 19 a prvej vlny pandémie začala návštevnosť upadať. Najnegatívnejšie štatistiky v cestovnom ruchu sa týkajú apríla 2020, keď klesla návštevnosť Prešovského kraja o priepastných 99,1 % oproti roku 2019.

Pozitívnym údajom je tiež nárast počtu domácich návštevníkov ubytovacích zariadení počas letných mesiacov (júl, august), ktorý stúpol oproti roku 2019 o 14 %. „V dôsledku tejto hodnoty evidujú viaceré kultúrne zariadenia v Prešovskom kraji rekordnú sezónu. Ide napríklad o Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, či Observatórium na Kolonickom sedle, ktoré je súčasťou Vihorlatskej Hvezdárne v Humennom,“ dopĺňa Janoško.

Ďalším pozitívnym údajom je celková návštevnosť okresu Snina, ktorá v roku 2020 narástla o 14,5 % oproti roku 2019. Snina je tak jediným okresom na Slovensku, kde sa v celkovom meradle zvýšila návštevnosť. Najviac navštevovanými okresmi v roku 2020 v Prešovskom kraji boli okresy Poprad, Kežmarok a Bardejov.

KOCR Severovýchod Slovenska už počas roka 2020 reagovala na aktuálnu epidemiologickú situáciu a v tomto trende prispôsobuje svoje aktivity aj v roku 2021.

„Okrem tradičných marketingových kampaní, ktoré budú zamerané na prírodnú tzv. mäkkú formu turizmu, sa chceme venovať revitalizácii turistickej infraštruktúry. Radi by sme obnovili na vybraných miestach turistické a cykloturistické značenie, pokračovať tiež budeme aj v obnove lavičiek, altánkov a posedení, či v realizácii turistického dopravného značenia. V pláne máme aj osádzanie vyhliadkových ďalekohľadov a tvorbu aplikácie pre profesionálnych a amatérskych fotografov,“ prezrádza niektoré z aktivít Janoško.

 

Zdroj: kocr severovýchod

Foto: Kežmarský informačný express