Od 14. mája 2020 sú znovu otvorené aj kúpele Smerdžonka v Červenom Kláštore.

Tie sa zavreli 16. marca 2020 kvôli zabráneniu šírenia pandémii koronavírusu na Slovensku. Po dvoch mesiacoch sú tak jediné kúpele v okrese Kežmarok opäť otvorené.

 

Klienti, ktorí na odporúčanie lekára prídu do kúpeľov na kúpeľnú liečbu musia dodržiavať tieto opatrenia: 

1. Klient po príchode na miesto sa môže pohybovať v areáli a vstupovať do objektov v areáli kúpeľov len samostatne, bez doprovodu inej osoby. Iné osoby, ktoré prišli s klientom a nenastupujú na kúpeľnú liečbu počkajú na parkovisku do doby kým sa nedozvedia či klient bol prijatý na kúpeľnú liečbu. Ak bol klient na kúpeľnú liečbu prijatý, prosíme iné osoby aby opustili areál.

 2. Klient, po príchode do areálu kúpeľov bude nasmerovaný na meranie teploty a vypísanie čestného prehlásenia. Pri zvýšenej telesnej teplote sa bude opakovať meranie po 5 minútach. Ak teplota ostane nezmenená aj po druhom meraní, tak klient nebude prijatý na kúpeľnú liečbu.

 3. Ak klient prejde vstupným meraním pokračuje na recepciu kúpeľného Domu zdravia, bude ubytovaný a pôjde k ošetrujúcemu lekárovi na vstupnú lekársku prehliadku.

 4. Každý klient musí mať ochranné rúško alebo ináč chránené horné dýchacie cesty počas celého pobytu v kúpeľoch. Pri vstupe do budovy použite prosím dezinfekciu.

 5. Počas pobytu bude podľa možností klient usadený v reštaurácii pri stole sám, maximálne budú pri stole 2 osoby usadené formou tzv. „krížového sedenia“

 6. Počas prebiehajúcej kúpeľnej liečby platí zákaz opustiť areál kúpeľov. Keďže pohyb klientov je v súčasnej dobe možný len po areáli kúpeľov, prosíme Vás, aby ste si potrebné veci k Vášmu pobytu zabezpečili vopred. V prípade, že si budete musieť zakúpiť napr. lieky, hygienické potreby alebo niektoré potraviny, tak ich nákup Vám zabezpečíme. Bežnú drogériu, cukrovinky a nápoje si môžete zakúpiť aj priamo u nás na recepcii.

 7. Počas kúpeľnej liečby platí zákaz prijímania akýchkoľvek návštev.

 8. V prípade, že sa u Vás prejavujú známky ochorenia, je potrebné okamžite navštíviť zdravotnú sestru, prípadne lekára a informovať ich o tom. Túto oznamovaciu povinnosť majú aj všetci zamestnanci, ktorí majú podozrenie, že klient má zdravotné problémy.

 9. Naďalej platia všetky opatrenia, ktoré súvisia so zvýšenou dezinfekciou a ochranou zdravia.

 

Aby mohli byť kúpele otvorené a poskytovať kúpeľnú liečbu muselo vedenie kúpeľov prijať niekoľko opatrení. Aktuálne kúpele umožňujú ubytovanie v kúpeľoch na samostatných izbách bez doplatku.

Situácia okolo koronavírusu je sledovaná a na základe jej vývoja sa budú postupne uvoľňovať alebo prijímať v kúpeľoch ďalšie opatrenia.