Cestujúci v mimoriadnej situácii prestali využívať niektoré linky prímestskej dopravy. Samospráva preto mení dopravnú obslužnosť kraja. Linky budú od pondelka premávať ako v sobotu resp. v nedeľu s pridaním mimoriadnych spojov pre pracujúcich a pre zabezpečenie základných potrieb obyvateľov.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pristupuje k ďalším opatreniam v prímestskej autobusovej doprave (PAD). Od pondelka 23. marca zavádza špeciálny prázdninový režim. V praxi to znamená, že počas pracovných dní bude na linkách PAD v platnosti sobotňajší resp. nedeľňajší režim dopravy, avšak s pridaním mimoriadnych spojov pre pracujúcich a pre zabezpečenie základných potrieb obyvateľov.

„Od 16. marca sme zaviedli v prímestskej autobusovej doprave v Prešovskom kraji prázdninový režim. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu, kedy sú zatvorené školy a mnohí rodičia museli ostať s deťmi doma, premáva veľké množstvo spojov bez jediného cestujúceho. Zavedením špeciálneho prázdninového režimu nemáme v úmysle obmedzovať občanov. Nevyužívané spoje však nemajú opodstatnenie,“ skonštatoval predseda PSK Milan Majerský. V prípade, že obec potrebuje zvýšiť dopravnú obsluhu, je potrebné sa obrátiť na odbor dopravy PSK emailom na doprava@vucpo.sk alebo na samotného dopravcu. Ak bude potreba opodstatnená, požiadavke sa vyhovie. Odbor dopravy Úradu PSK zašle nové cestovné poriadky starostom obcí, ktorých žiada o spoluprácu v informovaní svojich občanov.

 

Zdroj: psk

Foto: imhd, Duški Kubov