Na podnet SAD a.s. Poprad sa 26. januára 2024 uskutočnilo pracovné stretnutie členov Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí (ZMOS okresu PP a KK) s vedením SAD Poprad. Cieľom stretnutia bolo riešiť veľmi zložitú situáciu s nevypravenými spojmi.

Aj keď je to primárne problém SAD Poprad, ktorá je povinná podľa zmluvy s Prešovským samosprávnym krajom zabezpečiť túto dopravu, ale na druhej strane si mestá a obce pod Tatrami uvedomujú potrebu spoločne pomôcť hľadať riešenie ako túto situáciu vyriešiť (aj keď to nie je povinnosť miest a obcí).

Predseda predstavenstva SAD Poprad Tomáš Troliga vysvetlil prítomným starostom a primátorom, že za vzniknutou situáciou sú tri rôzne faktory.

Prvým je nedostatok vodičov, s ktorým prevádzkovateľ bojuje už dlhodobo.

Druhým - od druhej polovice roka 2023 zo spoločnosti postupne odchádzali vodiči do predčasného dôchodku.

Tretím - záverom minulého roka sa pridala zvýšená chorobnosť a viacerí vodiči ostali na PN-ke.

Spoločnosť SAD Poprad sa snaží vyriešiť problémy s chýbajúcimi vodičmi, teda aj s vynechanými spojmi. Postupne sa darí znižovať počet nevypravených spojov vďaka príchodu aj niekoľkých nových vodičov, aj keď je ich ešte stále málo.

Starostovia a primátori sa s vedením SAD Poprad diskutovali aj na postupnom skvalitňovaní prepravných služieb.

Mestá a obce pod Tatrami v súčasnosti zbierajú podnety a návrhy od svojich občanov: zaujíma ich, či im aktuálny cestovný poriadok vyhovuje, či požadujú niektoré spoje zmeniť alebo doplniť. Zároveň sa pýtajú aj na to, ako skvalitniť tieto prepravné služby SAD Poprad.

 

Štefan Bieľak, predseda združenia