V Ľubovnianskom skanzene sa 30. 6. otvorila nová expozícia. Návštevníci si ju môžu pozrieť v jednom z objektov múzea ľudovej architektúry, a to v drevenici z Jarabiny. Expozícia prináša pohľad na tradičnú obyčajovú príležitosť - na zimné priadky.

Múzeum ľudovej architektúry  pod hradom Ľubovňa, ktoré je jedným z najmladších na Slovensku, si v toto leto pripravilo novú časť expozície. Otvára sa v zrubovom trojpriestorovom dome s gánkom, ktorý v roku 1930 postavil v rusínskej obci Jarabina Vasiľ Jaseník. Expozícia má oficiálny názov Orjabinsky večirky a približuje, ako prebiehali pravidelné zimné stretnutia slobodných dievčat z jednej vrstvy v jednom dome – tzv. kúdeľnej izbe, kde priadli. Sprístupnenie expozície je naplánované  dnes 30.6. o 17-ej hodine. Súčasťou jej otvorenia je aj vystúpenie speváckej skupiny Poľana z Jarabiny

Čas priadok, ktorý trval od novembra do jari po fašiangy bol zameraný nielen na pradenie, ale aj vyšívanie, spievanie, tancovanie či rozprávanie strašidelných príbehov. Dievčatá obvykle priadli čistú konopnú alebo ľanovú priadzu. V ich chyžke nechýbali praslice s pradivom a kolovrátkami, ale aj masky, do ktorých sa dievky občas zahaľovali. Večierky sa po príchode mládencov končili zábavou mládeže, návštevami a hrami.

Charakter jednej z najzložitejších a najzdĺhavejších domácich prác žien v minulosti, spracúvanie ľanu na osobné, hospodárske i bytové tkaniny, ktoré zaniklo v 40. – 50. rokoch 20. storočia, dokumentuje aj expozícia Orjabinsky večirky v Ľubovnianskom skanzene. Jej vytvoreniu predchádzal proces reštaurovania, výskum, rozhovory s potomkami a konzervovanie.

Ľubovniansky skanzen bol verejnosti sprístupnený v roku 1985, pričom jeho súčasťou sú objekty postavené prevažne v prvej polovici 20. storočia. Sú to obytné domy z okolitých dedín z okresu Stará Ľubovňa, konkrétne z Jarabiny, Litmanovej, Veľkého Lipníka či Kamienky, hospodárske stavby, sezónne poľné obydlia charakteristické pre región Šariša, technické pamiatky aj sakrálne stavby. Verejnosť tu môže vidieť tiež zrubovú kováčsku vyhňu z druhej polovice 19. storočia z Torysy, mlyn z Malého Sulína i stolársku dielňu z Piľhovčíka.

Od roku 2011 je časť skanzenu, kostolík z Matysovej postavený v roku 1833 a objekty na hlavnej ulici, debarierizovaná, k objektom sa dostanú aj ľudia, ktorí nevidia.

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni patrí s priemernou ročnou návštevnosťou približne 200-tisíc ľudí k najnavštevovanejším kultúrnym organizáciám Prešovského samosprávneho k raja, ktorý je jeho zriaďovateľom.

 

Zdroj a foto: psk