Výstava Ruskinovce - zaniknuté mestečko približuje na farebných paneloch najvýznamnejšie medzníky niekdajšej obce v Levočských vrchoch, ktorá zanikla počas druhej polovice 20. storočia dôsledkom vybudovania Vojenského obvodu Javorina.

Na výstave sa kladie dôraz na zaniknuté miesta a budovy, prevažne cirkevné stavby. Súčasťou ruskinovských chrámov boli predmety, ktoré môžu návštevníci vidieť hneď v nasledujúcej expozícii.

Panely sú výberom z väčšej výstavy, ktorú Múzeu v Kežmarku sprístupnilo v roku 2019. Autorom je Reinhard Scholtz v spolupráci s Karpatskonemeckým spolkom na Slovensku a Múzeom kultúry karpatských Nemcov.

Výstavu si môžete pozrieť na Kežmarskom hrade v expozícii Kežmarok 1850 – 1950 od 20. marca do 31. decembra 2024.

 

Zdroj a foto: kezmarok.com