Prvá zmienka o kežmarskom hrade je z 18. októbra 1463, teda presne pred 555 rokmi.

Informácia o hrade sa našla v jednom z listov pre mesto Bardejov, v ktorom sa podpisuje kežmarský kastelán Pavol Szép, ktorý bol v službách staviteľov hradu Imricha a Štefana Zápoľského.

Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Prvá písomná zmienka o ňom je z roku 1463. Staviteľmi a prvými majiteľmi hradu boli bratia Imrich a Štefan Zápoľský. V roku 1528 ich vystriedala rodina Lasky, v roku 1571 Ján Rueber a v rokoch 1579 – 1684 ho vlastnili štyri generácie rodiny Thököly. Posledným majiteľom hradu bol Ferdinand Rueber a v roku 1702 ho odkúpilo mesto Kežmarok.

V 2. polovici 19. storočia sa objavili prvé snahy o opravu hradu a zriadenie múzea v ňom, no k uskutočneniu tejto myšlienky došlo až v 1. polovici 20. storočia. Prvé expozície tu boli otvorené v roku 1931.

V súčasnosti sú v ňom sprístupnené historické expozície, dokumentujúce vývoj Kežmarku a okolia. Samostatné expozičné celky predstavujú praveké a stredoveké osídlenie Kežmarku, vývoj mesta v 13. až 19. storočí, Kežmarský strelecký spolok, Spolok spišských lekárov a lekárnikov, MUDr. Vojtecha Alexandra – zakladateľa röntgenológie v Uhorsku, dejiny Kežmarku v 19. a 20. storočí, historické portréty zo zbierok múzea, vzťah Kežmarčanov k Vysokým Tatrám, Rodina Thököly, Židovská komunita v Kežmarku... Prehliadka areálu hradu je spojená s návštevou hradnej kaplnky a vyhliadkovej veže.

 

Zdroj: Nora Baráthová, Múzeum – hrad Kežmarok

Foto: Prvá správa o hrade (list Pavla Szépa z roku 1463)