Kežmarská budova reduty má v roku 2018 svoje významné okrúhle výročie.

Stavba reduty. Na mieste reduty stála v minulosti strážna veža, ktorú prestavali v 17. storočí majitelia hradu – rodina Thököly na tzv. panský dom.

Na začiatku 18. storočia bola v budove tlačiareň Mateja Glasera – Vitraria.

V roku 1818 sa budova prestavala v klasicistickom slohu na redutu. Na jej fasáde je latinský nápis: VIgILIIs hospItIbVs aC obLeCtaMentIs DestInata (Určené pre stráže, hostí a zábavy). Veža bola z budovy odstránená r. 1846.

 

Zdroj: Nora Baráthová

Fotografie: Reduta s kežmarskou radnicou na konci 18. storočia (dole); Stará reduta (titulka)