Kežmarské lýceum je späté s menami velikánov slovenskej, maďarskej, nemeckej i srbskej literatúry, dokonca aj s menom najväčšieho maďarského básnika Alexandra (Sándora) Petőfiho, pôvodným menom Petroviča. Narodil sa presne pred 200 rokmi, jeho rodičia boli Slováci. Avšak v maďarskom prostredí sa stal mladik Maďarom.

V Kežmarku síce neštudoval, ale v rámci svojich potuliek po Hornej zemi, ako volali Slovensko, navštívil 3. a 4. mája 1845 aj Kežmarok. Svoju cestu podrobne opísal vo svojich cestopisoch: „...Ráno sme došli do Kežmarku, úpätiu Karpát a pršalo. Z Karpát sme nevideli ani zdrap... Doobeda som navštívil spolu s priateľom Kerényim Pavla Hunfalvyho, žiakmi obľúbeného profesora lýcea... Prezreli sme si Thökölyho hrad, v ktorom je najzachovalejšou časťou kaplnka, hoci sa v nej na zemi povaľujú ležiace sochy rôznych svätých a anjelov...“

Popoludní mal profesor Hunfalvy so študentmi lýcea schôdzu Maďarskej samovzdelávacej spoločnosti a na nej sa zúčastnil aj Petőfi. Povzbudil študentov do písania a daroval im dve svoje knihy. Tie sa stali majetkom lyceálnej knižnice. Okolo roku 1980 sa záhadne stratili. 

Po skončení študentskej spoločnosti nasledovalo posedenie u vyslúžilého kapitána Eugena Demiányho, ktorý s mládencami cestoval z Prešova do Kežmarku. Večer hodujúcich prekvapili študenti s muzikou a údajne aj s fakľami. Noc z 3. na 4. mája strávili mládenci v hostinci Koruna (bol zbúraný v 60. rokoch 20. storočia pri stavbe novej cesty na Levoču). Starí Kežmarčania hovorili, že na Korune bola pred cca 130 rokmi pamätná tabuľa Petőfimu, ale ju rozbili po I. svetovej vojne. V Korune napísal Petőfi jednu básničku – nie o Kežmarku, ale o krčme na Dolnej zemi. O Kežmarku na rozlúčku napísal toto: „Veľmi sa hanbím za to, že som len jeden deň strávil v Kežmarku...“

Petőfi napísal a vydal mnoho básnických zbierok. Záhadnou ostáva jeho smrť. Bol aktívnym účastníkom revolučných bojov v rokoch 1848 – 1849, počas ktorých mal zahynúť vo veku 26 rokov. Jeho telo sa však nikdy nenašlo.

Pamätná tabuľa Petőfimu bude odhalená 26. júna 2023 o 10. hodine na budove lýcea. Iniciatíva vyšla z CZ ECAV Kežmarok, tabuľu realizoval a financoval maďarský generálny konzulát v Košiciach. Súčasne s odhalením tabule bude otvorená putovná výstava o slávnom básnikovi a ďalšia výstava bude venovaná najstaršej maďarskej literatúre, ktorá sa nachádza v lyceálnej knižnici.

Nora Baráthová

Alexander Pető​fi

 

Krčma Koruna