V uplynulých dňoch si mohol Kežmarok pripomenúť okrúhle výročia dvoch významných slovenských osobností, ktoré boli úzko späté aj s našim mestom.

Dňa 18. mája 1823 zomrel vo Viedni profesor Ján Genersich. Tento významný spisovateľ, historik, pedagóg a zakladateľ Literárnej spoločnosti v Kežmarku sa narodil 18. 8. 1761 v Kežmarku.

Aj nasledujúci deň, 19. máj, má historické spojenie s mestom Kežmarok. V roku 1823 zomrel v Hornej Lehote básnik štúrovskej generácie Samo Chalupka. Tamojší rodák bol kežmarským študentom a neskôr evanjelickým kňazom.

 

Na fotografii Samo Chalupka

Zdroj: Nora Baráthová