Prvým z nich je Juraj Buchholtz mladší, autor prvej mapy jaskyne na Slovensku a druhým je lekár cisárskeho dvora Kristian Augustini ab Hortis.

Pred 330 rokmi sa v Kežmarku narodil Juraj Buchholtz mladší. Bolo to presne 3. novembra 1688 (umrel v Kežmarku 3. 8. 1737).

Bol pedagógom, významným prírodovedcom a je autor prvej mapy jaskyne na Slovensku a panorámy Vysokých Tatier. Svoj život zasvätil výskumu jaskýň na Slovensku a propagácii vedeckých poznatkov z výskumov v oblasti Vysokých Tatier. Cenné sú jeho speleologické a astronomické pozorovania a výskumy.

Bol rektorom evanjelickej školy v Kežmarku. Je autorom viacerých štúdií o lososoch v rieke Poprad a Dunajec, o liečivých prameňoch vo Vyšných Ružbachoch a o Demänovských jaskyniach. Urobil ako prvý mapu Demänovskej jaskyne. Napísal štúdiu o charaktere vetrov vo Vysokých Tatrách. Je autorom prvej známej panorámy Tatier. Ide o ceruzkou kreslený pohľad na hory od Veľkej Lomnice z roku 1717 s podrobnou legendou.

Venoval sa aj astronómii. Pozoroval slnečné a mesačné úkazy. Napríklad, napísal, že 1. marca a 14. júna 1726 bolo v Kežmarku vidieť dve slnká a 29. januára 1724 bolo na celom Spiši zemetrasenie s dvoma otrasmi.

Meno Juraja Buchholtza je zapísané na zozname osobností UNESCO.

 

Dňa 6. decembra 1598 teda pred 420 rokmi sa narodil v poľskom meste Nysa Kristian Augustini ab Hortis.

Bol kežmarským mestským lekárom a neskôr, za Ferdinanda II. osobným lekárom cisárskeho dvora.

Bol aj botanikom a mineralógom. Ako prvý začal vyrábať z kosodreviny olej.

Zomrel vo Veľkej Lomnici 21. 8. 1650.

 

Zdroje: Nora Baráthová, Wikipédia

Fotografia: Tabuľa na pamiatku Jurajovi Buchholtzovi, ktorý skúmal slovenské jaskyne aj horstvo Vysoké Tatry