Cyklistická Cesta okolo Tatier je športový slovensko-poľský projekt cezhraničnej organizácie Euroregión „TATRY“. Myšlienka vybudovať cyklisrtickú cestu okolo našich veľhôr vznikla už pred vyše desaťročím a je potešiteľné, že projekt napriek náročnosti nezapadol prachom, ale postupne sa nonstop buduje.

V súčasnosti je projekt Cesta okolo Tatier realizovaný Euroregiónom „TATRY“, Európskym zoskupením územnej spolupráce TATRY a miestnymi samosprávami na obidvoch stranách hranice. Cyklistický chodník spája Spiš, Liptov, Oravu na slovenskej strane a Podhale v Poľsku.

Okrem samostného chodníka sa buduje aj infraštruktúra k nemu, a to vyhliadkové body, servisné cyklostojany, oddychové, ale aj športové zóny, parkoviská a informačné tabule, ktoré približujú zaujímavosti a históriu daných území a celého regiónu.

V našom regióne sa v súčasnosti pracuje na cyklochodníku v obciach Huncovce a Veľká Lomnica. V obci Huncovce ide o výstavbu cyklistického chodníka v dĺžke 2,81 km v katastrálnom území obce Huncovce, ktorý bude viesť po hrádzi rieky Poprad a prívodného kanála k Malej vodnej elektrárni. Podkladom chodníka bude asfalt. Cyklochodník bude priamo nadväzovať na existujúci chodník z Kežmarku, ktorý končí pri turbíne. Na opačnom konci sa spojí s cyklistickým chodníkom, ktorý vybuduje obec Veľká Lomnica a bude pokračovať až do Popradu.

Celková hodnota projektu je 4 746 166,87 eur. Realizácia stavby sa v obci Huncovce začala v júli 2020 a je naplánovaná na 11 mesiacov. V lete 2021 by sme sa tak mohli na danom chodníku už bicyklovať, ale závisí to aj od toho, či svoj úsek vybuduje aj mesto Kežmarok, ktorému patrí ešte určitý úsek cyklochodníka pri hrádzi rieky Poprad na jeho ľavom brehu pri záhradkách pri turbíne (na mape vyznačený žltou farbou).

Stavba cyklochodníka sa mohla zrealizovať jedine vďaka pochopeniu a ústretovosti vlastníkov viac ako 70 pozemkov, ktorí v priebehu roka 2019 a 2020 sa rozhodli časti svojich pozemkov odpredať do majetku obce. Za všetkých cyklistov ďakujeme!

 

 

Zdroj: obec Huncovce