Mesto Spišská Belá začalo s realizáciou ďalšej etapy stavebných prác v priestoroch športoviska (hokejovo-hokejbalového štadiónu) na Tatranskej ulici.

Začiatkom kalendárneho roka 2020 boli v areáli športoviska ukončené práce v súvislosti s inštaláciou technológie na chladenie ľadovej plochy pre hokejové ihrisko.

V súčasnosti pokračuje činorodosť v tejto lokalite mesta. Momentálne prebiehajúca etapa stavebných prác súvisí s prestrešením Hokejovo – hokejbalovej haly nad jestvujúcou hracou plochou ihriska.

Po hrubej úprave terénu nasledoval výkop jám pre roznášacie hlavice pilót. Z dôvodu veľkej váhy budúceho oceľového prestrešenia haly, bolo navrhnuté hlbinné zakladanie stavby vŕtanými pilótmi s výstužou. Obvodový plášť bude po ukončení diela len na častiach obvodových stien, čo znamená že pôjde o polootvorenú stavbu haly. Vstupovanie do objektu bude možné cez otvorené časti v obvodovom plášti.

 

Zdroj a foto: spisskabela.sk