Od 1. mája 2021 má Slovenský zväz florbalu nového prezidenta. Stal sa ním Košičan Martin Kopejtko, ktorého si zvolili delegáti florbalovej Konferencie na štyri roky.

„Som presvedčený, že florbal na Slovensku má oprávnenú ambíciu pracovať efektívne na profesionalizácii zväzu a klubov, edukácii rozhodcov a trénerov, zvyšovať sledovanosť a mediálnu pozornosť a prinášať ročný postupný nárast členskej základne,“ povedal nový prezident Slovenského zväzu florbalu (SZFB) Martin Kopejtko a dodal: „Mojim cieľom je zatraktívniť celoštátne súťaže a produkovať pod našimi krídlami najlepšiu školskú športovú súťaž. Na športovom poli sa chcem podieľať na úspechu, ktorý vidím v postupe oboch našich seniorských reprezentácii v svetovom rankingu a zaviesť tradíciu slovenského pohára, aby sme dokázali vhodným modelom nadchnúť a zapojiť aj kluby na nižších úrovniach.“

Nie sú to jednoduché a ľahké ciele, najmä tie, ktoré smerujú priamo do regiónov. Prvý muž slovenského florbalu napríklad má ambíciu každý rok prinášať postupný nárast členskej základne, ale aj zaviesť tradíciu slovenského pohára a osloviť tak kluby aj na nižších úrovniach. Má tak snahu ponúknuť mladému športovcovi vidieť kvalitný florbal a to sa dá jedine v súperení klubov z nižších súťaží proti tým z vyšších poschodí čo Slovenský pohár môže ponúknuť. Jedine ak mladý florbalista uvidí na vlastné oči ako sa to hrá na vyššej úrovni môže sa naplno nadchnúť pre tento šport. Nie je to inšpirácia i pre iné amatérske športy?

So zaujímavou novinkou ale prezident slovenského florbalu prišiel aj dva týždne po svojom nástupe. Odštartoval totiž maratón rokovaní so starostami obcí a primátormi miest v rámci celého Slovenska, kde hlavným cieľom stretnutí je najmä propagácia florbalu. Konkrétnymi bodmi týchto rokovaní by mali byť možnosti úpravy či výstavby exteriérových florbalových plôch, dotácie a podpora florbalu v danom meste či obci a výstavba tréningových športových hál s rozmermi 40 x 20 m.

Tieto návštevy chce prezident slovenského florbalu absolvovať od mája do júla. Tá prvá sa už uskutočnila v jeho Košiciach, kde sa stretol s primátorom mesta Jaroslavom Polačekom. Ten sa na toto rokovanie veľmi dobre pripravil a doslova zaskočil nového prezidenta slovenského florbalu. Svojej návšteve totiž venoval set florbalových hokejok a vrece loptičiek, čo vysvetlil ako malý vklad mesta Košice na podporu tomuto úspešnému športu, ktorý v metropole Východu má bohatú tradíciu. Mesto má ale i ďalšie plány v rozvoji tohto športu, napríklad vybudovanie tréningovej haly s ihriskom 40x20 m. Prezident slovenského florbalu na oplátku ponúkol mestu možnosti zakrytia existujúcich betónových plôch na exteriérové florbalové ihriská, podobné ako vybudovali v Žiline.

Najbližšie sa Martin Kopejtko chystá navštíviť Trenčín, Bratislavu, Sabinov i Humenné. Pri týchto návštevách by mali byť aktívne i miestne florbalové kluby, pretože ako povedal nový prezident slovenského florbalu: „Každý klub, ktorý prejaví záujem o moju návštevu, budem na takúto žiadosťo stretnutie reflektovať a rád podporím svojou návštevou primátorov a starostov.“

Aj keď v Kežmarku florbalový klub už nemáme, som presvedčený, že aktivita nového florbalového prezidenta je inšpirujúca aj pre iné športy, ktoré v našom meste sú. Nakoniec, veď nie je nikde napísané, že by sa aj v Kežmarku nemohol naplno rozvinúť aj florbal, lebo podmienky na jeho rozvoj sú optimálne, keďže do Kežmarku pravidelne chodia reprezentačné družstvá na sústredenia či kempy.

Jedno je ale isté, že šéfovia športových zväzov kľučky u primátorských dverí málokedy otvárajú a práve v tom je aktivita nového florbalového prezidenta zaujímavá, podnetná a v určitom smere i prelomová. Zároveň to môže byť stretnutie nevšedné, ktoré môže priniesť pozitívne signály pre obidve strany. Základná otázka ale je či má vôbec niekto záujem o rozvoj florbalu v podtatranskom regióne?

 

Zdroj: szfb.sk

Foto: archív mesto Košice (Stretnutie nového prezidenta Slovenského florbalového zväzu s primátorom Košíc)

szfb.sk (florbalové ihrisko pod holým nebom v Žiline)