Partnerské poľské mesto Nowy Targ organizuje XI. ročník pretekov v behu na lyžiach „Podhaliansky beh Jána Pavla II.“, ktorý sa uskutoční dňa 1. 2. 2020 (sobota). 

Klub slovenských turistov „Zlatná“ Kežmarok v spolupráci s mestom Kežmarok pripravujú zájazd na tieto preteky aj s kežmarskou účasťou.
Touto cestou oznamujeme záujemcom možnosť účasti na tomto krásnom športovom podujatí. Vyskúšať si svoju zdatnosť bude možné na tratiach 6, 15 alebo 30 km.
V prípade záujmu je možné prihlásiť sa v termíne do 24. 1. 2020 na adresu:
skara.stano@gmail.com alebo telefonicky na č. 0905 283170.
Štartovné a prípadné poistenie si uhradí účastník.
Podrobnosti o týchto pretekoch je možné nájsť na stránke www.bieg.nowytarg.pl
Plánovaný odchod autobusu z parkoviska pri novom futbalovom štadióne v Kežmarku bude v uvedený deň o 7.00 hod. Predpokladaný návrat do Kežmarku bude do 17.00 hod. Náklady na dopravu uhradí mesto Kežmarok.   

 

Zdroj: Stanislav Škára

Foto: www.bieg.nowytarg.pl