Poznáte vo svojom okolí deti, ktoré majú radi florbal alebo by sa ho chceli naučiť hrať? Ak áno, tak práve takéto deti pozývame do kežmarskej športovej haly Focus plus na 1. júna 2018. Uskutoční sa tam podujatie Medzinárodný deň detí s florbalom.

Podujatie, ktoré v piatok 1. júna 2018 začína o 15.00 hodine, pripravil manažér športovej haly Jozef Galajda v spolupráci s Pavlom Humeníkom a je určené pre deti od tretieho do deviateho ročníka základných škôl.

Deti, ktoré prídu do športovej haly budú mať možnosť si nielen zahrať florbal v riadnom zápase, ale sa budú môcť zapojiť aj do rôznych súťaží zameraných na zručnosti s florbalovou hokejkou a loptičkou.

Za pomoc pri propagácii sa organizátori chcú poďakovať všetkým riaditeľom kežmarských základných škôl a kežmarského Centra voľného času.

Viac informácií dostanete na telefónnom čísle 0918 07 03 28 u hlavného organizátora podujatia.

Súčasťou podujatia bude i nábor do nového florbalového klubu, ktorý sa rodí v Kežmarku. Organizátori podujatia sú totiž presvedčení, že 1. jún 2018 je vhodným termínom pre zrod nového športového klubu v meste Kežmarok.

Na tejto akcii budú organizátori registrovať do kežmarského florbalového klubu i starších hráčov, či už stredoškolákov alebo dospelých. Cieľom je, aby športovci, ktorí by chceli hrať florbal mali svoj vlastný kežmarský klub.

Ak by bol dostatočný záujem u športovej verejnosti o tento šport, tak na jeseň 2018 by sa už mohla rozbehnúť mestská liga i účasť v republikovej súťaži.