Športová komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Kežmarku má za sebou prvé rokovanie.

Rokovanie sa uskutočnilo 21. 1. 2019 v priestoroch Mestskej športovej haly Vlada Jančeka. Na ňom predseda komisie Ľuboslav Kovalský predstavil všetkých členov komisie. Oproti tej z minulého volebného obdobia sa zmenilo až 6 z 9 členov. Ostali iba Ľuboslav Kovalský, Jozef Juhász a Pavol Humeník. Novými členmi sú Janka Gantnerová, Jaroslav Maitner, Karol Gurka starší, Martin Noga, Miroslav Marhefka a Tomáš Šimoňák.

V úvode rokovania priblížil členom komisie vedúci Oddelenia športu a správy športových zariadení Pavol Fejerčák o všetkých položkách rozpočtu mesta na rok 2019, ktoré sa týkajú danej komisie. Potom pripomenul všetkým o troch výzvach na možnosť čerpať dotácie na športové projekty. Jedna je na webovej stránke mesta, druhá je na webovej stránke kraja a tretia je na webovej stránke Úradu vlády Slovenskej republiky. Prvé dve končia ku koncu januára, tá tretia v polovici marca 2019.

V diskusii sa hovorilo najmä o mládežníckom športe. Vzhľadom na to, že je to veľká agenda, členovia odsúhlasili, že jej sa budú venovať na najbližšom rokovaní komisie, ktoré sa uskutoční na začiatku februára 2019. Na nej by mali členovia komisie odsúhlasiť aj finančné dotácie na projekty, ktoré poslali športové kluby na mesto.

V plodnej diskusii pripomenul Pavol Humeník aj ďalšiu výzvu z dielne Prešovského samosprávneho kraja, a to, že do konca januára 2019 je potrebné nahlásiť do Prešova úspešných športovcov mesta, ktorí dosiahli v roku 2018 úspešné výsledky. Minulý rok totiž bol Kežmarok jediný z okresov, ktorý neposlal ani jednu nomináciu na úspešných športovcov za rok 2017 do ankety Športovec roka 2018.

V ďalšom svojom bode uvítal informáciu tlmočenú vedúcim oddelenia športu, že od februára 2019 bude na webovej stránke mesta samostatná položka Šport. Pavol Humeník pripomenul, že práve v danom priečinku by mali byť všetky informácie a výzvy týkajúce sa športu, aby občania nemuseli športové informácie hľadať naprieč celým webom.

Členke komisie Janke Gantnerovej chýba na webovej stránke mesta kalendár podujatí, aby návštevníci stránky mali jasný prehľad čo sa kedy a kde v oblasti športu deje.

Pavol Humeník ešte v diskusii pripomenul, že v rozpočte mesta mu chýba položka mestské ligy, pretože sám posielal niekoľko návrhov na zriadenie mestských líg (florbal, bedminton, futsal), ale napriek oficiálnym žiadostiam mu dodnes nikto na ne nikto neodpovedal. Vychádzal z toho, že mestská liga nemusí byť iba vo volejbale či hokejbale.

Poslanec Jaroslav Maitner by uvítal rýchlejšie vybavovanie pri obsadzovaní voľných športovísk. Niekde to totiž ide, no niekde nie. Malo by sa v tomto smere niečo urobiť, aby voľné športoviská sa mohli zapĺňať v relatívne krátkom čase.

Členovia komisie sa rozchádzali z rokovania s tým, že sa stretnú 4. februára 2019.