Od 25. júna 2020 sa začalo prihlasovanie do celoštátnych súťaží Slovenského zväzu florbalu pre sezónu 2020/2021.

Prihlášku do všetkých florbalových súťaží, celoštátnych i regionálnych organizovaných Slovenským zväzom florbalu je potrebné zaslať do 5. júla 2020.

Na svete sú už aj vykonávacie predpisy pre súťaže, takže každý florbalový funkcionár či hráč má dokonalý prehľad o systéme budúcej sezóny, samozrejme ak do súťaže opäť nezasiahne nejaká pandémia. Sú známe aj kompetentné osoby ako pre celoštátne súťaže, tak aj pre súťaže v regiónoch, čo uľahčuje klubovým funkcionárom priamo sa obracať na kompetentné osoby, ktoré vedia pomôcť pri každom probléme.

V našom regióne by sa termíny prihlášok mali týkať dvoch florbalových klubov. V Kežmarku ide o florbalový klub Focus, ktorý by mal hrať v druhej lige, ktorá je regionálnou súťažou na území východoslovenského regiónu a v Starej Ľubovni ide o klub Falcons, ktorý postúpil z druhej do prvej ligy a v sezóne 2020/2021 sa predstaví v celoštátnej súťaži.