Začiatok každého kalendárneho roka je už v Mestskom športovom klube Kežmarok spojený s prerozdelením finančných dotácií pre jednotlivé kluby. Financie pre nich idú zo schváleného rozpočtu. Pre rok 2018 to bolo 190 tisíc eur.

Daná suma sa rozdeľuje na dve kôpky. Jedna časť financií ide na činnosť klubov a správu MŠK a druhá časť ide na prenájom športovísk, ktorých zriaďovateľom je mesto Kežmarok. Na činnosť klubov sa rozdelilo celkovo 110 000 eur. Na správu MŠK išlo 21 000 eur a do rezervy sa odložilo 10 000 eur. Na prenájom športovísk, ktorých zriaďovateľom je mesto Kežmarok išlo 49 000 eur.

Čiastka 110 000 eur, ktorá je určená na činnosť jednotlivých klubov, sa už tradične rozdeľuje na základe bodovacieho systému. Okrem týchto financií dostávajú dva športové kluby ešte samostatnú finančnú dotáciu, a to 10 500 eur priamo z rozpočtu mesta, zo samostatnej kapitoly. Sú to ženský volejbal a hokejbal mužov, ktoré hrajú celoslovenskú najvyššiu súťaž. Dané čiastky pre tieto kluby vybojovali ešte pred pár rokmi ich bývalí vedúci. Pre volejbal vybojoval tieto financie Igor Kredátus a pre hokejbal Pavol Humeník.

Celé rozdelenie finančného balíka pre MŠK prešlo najskôr schválením v Správnej rade MŠK a potom aj na Výkonnom výbore MŠK.

Na základe výsledkov bodovacieho systému, ktorý sa vypracoval podľa podkladov klubov z výsledkov minulého roka, dostali kluby pre rok 2018 tieto finančné čiastky:

Hokejbal – mládež: 8 596 eur + Hokejbal - extraliga seniori: 10.500 eur

Volejbal – mládež: 8 020 eur + Volejbal - extraliga – ženy: 10 500 eur

Futbal – mládež: 8 355 eur

Ľadový hokej: 7 500 eur

Basketbal: 7 128 eur

Športový tanec: 6 178 eur

Lukostreľba: 6 168 eur

Lyžovanie: 5 986 eur

Karate: 5 430 eur

Kynológia: 4 720 eur

Stolný tenis: 4 011 eur

Cyklistika: 3 857 eur

Šach: 3 445 eur

Jazdectvo: 2 729 eur

OZ Goral gym – bojový šport: 2 631 eur

Plávanie: 2 500 eur

Ľahká atletika: 1 749 eur

Rozdelené financie medzi kluby: 110 000 eur