Prijmeme vyučenú pomocnú/ného kuchárku/kuchára do školskej jedálne na plný pracovný úväzok s nástupom ihneď. Bližšie informácie v kancelárii vedúceho školskej jedálne.

Kontakt:
Mgr. Ján Hanesovský
  SOŠ agropotravinárska a technická Kušnierska brána 349/2
  Školská jedáleň ako súčasť SOŠ agropotravinárskej a technickej,
  Jakuba Kraya 8
  06001 Kežmarok
  Tel.: 052/452 2760
  Mob.: 0911 080 903
  email: jedalen@soskezmarok.sk
  skype: jedalen soskk