Ak sa v ekonomike dá niečo s istotou predpovedať, tak je to demografia. Jej súčasný vývoj smeruje k otázkam, ako zabezpečiť dôstojnú penziu aj pre generáciu súčasných štyridsiatnikov a mladšie ročníky.

V súčasnom svete a rovnako aj na Slovensku nastáva veľký demografický problém. Priebežný dôchodkový systém vytvorený Otto von Bismarckom - poznáme pod pojmom I. pilier a je tvorený odvodmi aktívne pracujúcich obyvateľov. Tieto odvody smerujú do Sociálnej poisťovne, ktorá ich následne prerozdelí súčasným poberateľom dávok (dôchodcom). Vývoj však ukazuje, že tento systém prestáva fungovať, lebo sa výrazným spôsobom začal predlžovať vek dožitia obyvateľstva, za čo môže hlavne stále sa zlepšujúce zdravotníctvo. Zároveň postupne stále klesá pôrodnosť. Tieto dva faktory majú za následok, že populácia starne.

 

Kto sa nám postará o dôchodky?

V roku 1970 bola pôrodnosť extrémne podporovaná a na Slovenku sa narodilo 80 857 detí. Tí dnes majú 48 rokov a približne o 20 rokov sa poberú do dôchodku. V roku 2018 na Slovensku na 100 detí pripadalo 102 seniorov.

Za posledných 10 rokov sa pôrodnosť na Slovensku nemení a pohybuje sa okolo 50 000 narodených detí. V prípade, že by bol úbytok pracujúcich každý rok na úrovni 25 241 ľudí, za obdobie 10 rokov bude v systéme chýbať 252 410 ľudí, ktorí prispievajú do sociálnej poisťovne a skladajú sa  na dôchodky.

 

Nespoliehajme sa na štát

Z týchto čísel je jasné, že dôchodkový systém ako ho poznáme, bude mať obrovské problémy, aby zabezpečil dôstojnú starobu pre Slovákov. Je otázkou času kedy záporné čísla sociálnej poisťovne nebude možné kompenzovať injekciami zo štátneho rozpočtu.
Možností ako sa bude táto situácia riešiť resp. ako na ňu bude reagovať legislatíva je viacero. Zvyšovanie vekovej hranice odchodu do dôchodku je jednou z nich. Ďalšia možnosť je zvyšovanie odvodov pracujúcich do sociálnej poisťovne zo súčasných 18 % z hrubej mzdy. Najpravdepodobnejší scenár predpokladá systematické znižovanie dôchodkov resp. zastavenie ich valorizácie.
 

Dobrý dôchodok máme vo vlastných rukách

Dôchodok je pre mnohých určite hudba budúcnosti. Obdobie, ktoré je vzdialené desiatky rokov. Už dnes však vieme povedať, že toto obdobie bude z pohľadu financií veľmi náročné. Štát už nebude zárukou pokojnej jesene života a každý človek to má dnes vo vlastných rukách. Riešením je, začať šetriť počas celého svojho aktívneho pracovného života na dôchodok.

K tejto dôležitej téme akou je dôchodok, sa ešte určite vrátime. Preto stačí sledovať naše články, lebo už onedlho prispejeme ďalšími dôležitými radami Ako nezabudnúť na dôchodok.

 

Kontakt: PARTNERS GROUP SK, Matej Kovařík, Garbiarska 19, Kežmarok, 0907 444 793, matej.kovarik@partnersgroup.sk.