Takmer každý z nás dnes využíva finančné produkty a služby. Máme účet v banke,  nákupy platíme kreditnou alebo debetnou kartou, autá kupujeme na leasing, sporíme deťom , šetríme si na dôchodok, využívame služby poisťovní. Napriek veľkému počtu finančných produktov, inštitúcií a služieb, s ktorými sa dennodenne stretávame a ktoré využívame, sú bežnou súčasťou nášho života, nie každý sa vie  alebo je schopný zorientovať sa v nich. Nerozumie podmienkam, nechápe výrazom ako sú, napr, rpmn, anuita, fix, progresia, poistná suma.... Podľa prieskumu nezávislej agentúry Focus je priemerná úroveň finančnej gramotnosti Slovákov 62,5%. Nie je to však len problém Slovenska, ale dlhodobý svetový problém.

A ako ste na tom vy? Otestujte sa na: www.fqtest.sk.

Finančnú gramotnosť môžeme chápať ako súbor vedomostí, zručností a skúsenosti so správnym riadením vlastných financií. Je to aj schopnosť celoživotne zabezpečiť seba a svoju rodinu.

Aby sme mohli svoje financie plánovať, musíme dokonale poznať mesačné príjmy a výdaje, čiže cash-flow. Svoj príjem pozná väčšina z nás, kameňom úrazu sú práve mesačné výdaje na bežnú spotrebu (inkaso, strava, telefón, deti, darčeky, oblečenie...). Viete na čo najviac míňate vy? Samostatná kategória sú výdavky na finančný trh, teda splátky úverov, sporenia, poistenia, investície. Vyskúšajte si aj vy vytvoriť vlastný finančný plán, rozdelený na  pravidelné a mimoriadne výdavky.  Ak sa v tom neviete zorientovať, tak pomôcť môže aj odborník, ktorý podrobí domáci rozpočet dôkladnému auditu a nastaví finančné zdravie rodiny.  Domácnosti žijúce na hrane, kde sa nič nezvýši, alebo si ešte musia požičať, riskujú schopnosť zabezpečiť bežný chod rodiny a už vôbec nemyslia na budúcnosť. Ak potom nastane výpadok príjmu alebo iná nepredvídaná udalosť spôsobí to finančné zemetrasenie v domácnosti. Aby ste sa vyhli podobným nepríjemnostiam majte na pamäti tieto čísla 10:20:30:40. Sú to vaše ideálne finančné miery.

10 = FINANČNÁ REZERVA

10% z mesačného príjmu by mala byť minimálna suma na vytvorenie dostatočnej finančnej rezervy. Takmer polovica domácností neušetrí z mesačnej výplaty ani cent. Odporúčame odložiť si časť príjmu hneď po výplate, nedotýkať sa ich a míňať iba zvyšok. Pravidelným odkladaním desatiny vášho príjmu si viete zabezpečiť finančnú stabilitu domácnosti v prípade vzniku neočakávaných situácií. Optimálna finančná rezerva má mať výšku šiestich mesačných príjmov domácnosti. Po jej našetrení môžete svoje finančné prostriedky smerovať na iné krátkodobé ciele – našetriť si na dovolenku, nový spotrebič či zariadenie domácnosti.

20 = DLHODOBÉ AKTÍVA

Podľa finančníkov by malo optimálne až 20% z príjmov smerovať do vytvárania dlhodobých aktív. Patrí sem ochrana pred výpadkom príjmu formou vhodne zvoleného životného poistenia. Malo by byť povinnou jazdou pre živiteľa rodiny a každého kto má úver. V prípade závažných udalostí nebude rodina konfrontovaná navyše aj s existenčným zápasom. Tiež sa sem zaraďuje sporenie na dôchodok, ktoré by mal zvážiť každý, kto si chce aj v penzii zachovať životný štandard, dôstojnosť a dopriať si o čosi viac, než čo mu umožní dôchodok od štátu. Súčasťou dlhodobých aktív je aj sporenie pre deti, na financovanie štúdia, svadby a štartu do života.

30 = ÚVERY

Výška úverov by v domácnosti nemala presiahnuť 30% príjmov! Presiahnutie tejto hranice už totiž ohrozuje bežný život rodiny a schopnosť financovať akékoľvek iné potreby domácnosti. Pokiaľ ide o spotrebné úvery, nákup na splátky, či nebankové pôžičky, ich výška by mala mať optimálne 0%. Týchto úverov sa treba snažiť čo najskôr zbaviť a viac sa nezadlžovať.

40 = SPOTREBA

Na bežnú spotrebu v domácnosti by malo ísť maximálne 40% z mesačných príjmov rodiny. Na mysli pritom máme výdavky spojené s bežnou prevádzkou domácnosti – strava, inkaso, oblečenie, cestovné, kultúru či voľný čas. Dôležité je poznať výšku týchto výdavkov a mať ich pod kontrolou. Ideálne je si výdavky zapisovať, sledovať a v prípade potreby regulovať.

 

Kontakt: PARTNERS GROUP SK, Matej Kovařík, Garbiarska 19, Kežmarok, 0907 444 793, matej.kovarik@partnersgroup.sk.