Alfou a omegou zdravých financií je dodržiavanie pravidla ideálnych finančných mier 10 : 20 : 30 : 40. Rozmenené na drobné – 10 % z mesačného príjmu dávate na vytváranie rezervy, 20 % smerujete do vytvárania dlhodobých aktív, a teda investujete, úvery držíte pod hranicou maximálne 30 % z príjmov a najviac 40 % použijete na bežnú spotrebu. V dnešnej časti seriálu o zdravých financiách sa venujeme investovaniu. 

Ľudia často nerozlišujú medzi investovaním a sporením. Význam oboch pojmov je pritom jednoduchý. Kým sporenie využívate na odloženú spotrebu, kde po nasporení určitej sumy ju miniete na dovolenku alebo auto a začínate sporiť opäť od nuly, investovanie vám financie naopak zhodnocuje, viete si ním rýchlejšie splniť svoje ciele a vytvoriť pravidelný pasívny príjem. Investovaním sa rovnako zabezpečíte pri nečakanom výpadku príjmu, napríklad pri strate zamestnania, dlhodobej PN-ke či iných závažných situáciách.

INVESTOVANIE NIE JE SPORENIE

Zabezpečenie na dôchodok je dlhodobý proces. Finančný trh ponúka množstvo nástrojov na sporenie, investovanie aj tvorbu dlhodobých aktív. Najčastejšie však ľudia siahajú po konzervatívnych bankových produktoch, akými sú termínované vklady, vkladné knižky a sporiace účty. Keď sa však pozriete na aktuálnu situáciu, žiadna z bánk dnes neponúka sadzby, ktoré by prekonali aspoň infláciu. V tomto prípade, keďže je reč o dlhodobej tvorbe aktív, kde hovoríme o desiatkach rokov, je najväčšou zbraňou čas a riešením práve investovanie.

PRACUJTE S ČASOM

Veľmi dôležité pravidlo pri investovaní je vytvoriť si návyk odložiť určitú sumu v čo najskoršom veku. Pri pravidelnom investovaní sa hranica vkladu pohybuje od 15 eur mesačne a pri jednorazovom investovaní od 1 000 eur pri vklade. Čím skôr začnete, tým viac zarobíte.

Pozrite sa, ako peniaze pracujú v čase, na konkrétnych príkladoch: 

  • Ak budete sporiť na dôchodok 50 eur mesačne počas 30 rokov a zvolíte si napríklad program pravidelného investovania s priemerným ročným výnosom 5 %, na konci bude hodnota investície 40 935 eur.
  • Ak by ste na rovnaké pravidelné investovanie vkladali dvojnásobok, teda 100 eur mesačne, ale len polovicu času, teda 15 rokov, na konci bude hodnota investície 26 590 eur.
  • Pri investícii 150 eur mesačne počas len desiatich rokov budete mať na konci 23 248 eur.

Vo všetkých troch prípadoch je hodnota vašich vkladov rovnaká – 18 000 eur.

Ak si nie ste istí sumou, ktorú máte mesačne odkladať, skúste osloviť odborníka z PARTNERS GROUP SK. Bezplatne vám pomôže s nastavením komplexného finančného plánu, vrátane tvorby zabezpečenia na dôchodok.

 

Kontakt: PARTNERS GROUP SK, Matej Kovařík, Garbiarska 19, Kežmarok, 0907 444 793, matej.kovarik@partnersgroup.sk

Komentáre (2)

  • anon
    Stanislav

    Veľmi dobre v krátkosti zhrnutý rozdiel medzi sporením a investovaním. Je veľmi dôležité uvedomiť si ktorý fonančný produkt na čo slúži a čo od neho môžeme očakávať. Napriek všetkému je investovanie resp. chápanie investovania na Slovensku stále v plienkach. VIacej na doplnenie v článku http://www.jetoopeniazoch.sk/vyhodne-sporenie-navod-ako-na-to/

    júl 18, 2020