Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci, ku ktorému došlo v dobe od 19. 10. 2022 do 20. 10. 2022 v katastrálnom území obce Huncovce (okres Kežmarok).

Kežmarským vyšetrovateľom bol obvinený 41 ročný muž z trestného činu porušovanie domovej a z trestného činu nebezpečné vyhrážanie.

Vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci bolo povereným príslušníkom železničnej polície v Poprade začaté trestné stíhanie, nakoľko v dobe od 17. 10. 20222 do 18. 10. 2022 došlo k postriekaniu vozňov.

Okresný vyšetrovateľ v Poprade začal trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia spáchaného v súbehu s trestným činom poškodzovania cudzej veci, nakoľko došlo k poškodeniu plastovej skrinky na uskladnenie defibrilátora.

Stránky