Vo veci trestného činu nebezpečné vyhrážanie je vedené trestné stíhanie príslušníkom Obvodného oddelenia Policajného zboru Spišská Stará Ves.

Polícia v Spišskej Belej (okres Kežmarok) vyšetruje prípad trestného činu hanobenie miesta posledného odpočinku, ku ktorému došlo v dobe od 17. 10. 2022 do 22. 10. 2022 na cintoríne v meste Spišská Belá.

Poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovanie cudzej veci, ku ktorému došlo v dobe od 19. 10. 2022 do 20. 10. 2022 v katastrálnom území obce Huncovce (okres Kežmarok).

Stránky