Deň D nadišiel. Dlho očakávaná, historicky najväčšia a najzásadnejšia modernizácia popradskej nemocnice začína. V rámci naplánovaného harmonogramu rekonštrukcie nemocnica pripravila organizačné opatrenia s cieľom eliminovať dopad na pacientov a návštevníkov. Megainvestícia za vyše 42 miliónov EUR z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti za tri roky zmení nemocnicu na jedno z najmodernejších zdravotníckych zariadení s úrovňou tretieho tisícročia.

Urgentný príjem. Prvá záchrana v prípade, že je naše zdravie bezprostredne ohrozené, alebo bolesť z najrôznejších príčin neznesiteľná. Práve tam hľadáme pomoc a zverujeme sa odborníkom na zdravie 24 hodín denne, 7 dní v týždni a každý deň, hodinu či minútu, vždy, keď je to potrebné. Popradskí urgentní zdravotníci vlani ošetrili vyše 43 000 prípadov.

Nemocnica Poprad má za sebou mimoriadne úspešný rok 2023. Najlepšie o tom vypovedajú čísla, ktoré sa po covidových rokoch vracajú do normálu. Hoci pre každého zdravotníka je najpodstatnejšie pomôcť pacientovi, 21 500 hospitalizovaných pacientov a vyše 19 100 operácií sú obdivuhodné čísla. Nemocnica tiež rozbehla viaceré nové postupy či metódy a chystá najrozsiahlejšiu rekonštrukciu vo svojej histórii.

Detské respiračné ochorenia. Každý rodič ich rieši počas detstva svojich potomkov nespočetnekrát. Ktoré to sú, prečo vznikajú, ako správne diagnostikovať druh respiračného ochorenia u dieťaťa a predovšetkým, ako ich správne liečiť? Odpovede na tieto otázky aj s upozornením na možné riziká komplikácií nám objasnila MUDr. Martina Miškovská, lekárka všeobecnej ambulancie pre deti a dorast a lekárka detskej pneumoftizeologickej ambulancie. 

TEE. Tri písmená znamenajúce špeciálne vyšetrenie srdca. Novú metódu – transezofágovú echokardiografiu zaviedla Nemocnica Poprad s príchodom nového primára oddelenia vnútorného lekárstva. Ide o vyšetrenie srdca cez sondu zavedenú cez ústa. Podobný prístroj sa používa na zobrazovanie pri vyšetrení žalúdka alebo pažeráka. TEE dá špecialistom odpovede na otázky, či sa v srdci nachádza infekcia, dokáže nájsť zrazeniny či zistiť chyby chlopní.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) opäť hodnotil slovenské nemocnice. Hodnotila sa kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti, operačných skúseností lekárov, náročnosti diagnóz, spokojnosti pacientov, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 4 rokov. Hodnotenie Nemocnica roka 2023 je založené na porovnávaní dát predovšetkým z rokov 2019 až 2022.

Stránky