Začiatkom apríla spustil Prešovský samosprávny kraj a Nadácia PSK pre podporu rodiny novú internetovú platformu PSK pre ľudí s bezplatným call centrom. Za toto krátke obdobie navštívilo web vyše 10-tisíc ľudí. A to s cieľom nájsť pomoc pre najstarších obyvateľov kraja pod jednou strechou. Aktuálne je platforma dostupná aj pre občanov so sluchovým znevýhodnením.

V zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sa rozbehlo masívnejšie testovanie. K indikovaným prípadom pribúdajú preventívne odbery vzoriek na koronavírus u prijímateľov i zamestnancov, ktorí sú v priamom kontakte s klientmi.

Prešovská župa chce byť lepšie pripravená na testovanie vo svojich zariadeniach sociálnych služieb. Na odber vzoriek vyškolila zdravotnícky personál 25 zariadení v pôsobnosti kraja. Testovanie na ochorenie COVID-19 by tak malo byť efektívnejšie a pre klientov ZSS aj menej stresujúce.

Je všeobecne známe, že Súkromná spojená škola, Biela voda z Kežmarku už od začiatku pandémie koronavírusu pomáha pri šití rúšok. Doteraz rúška, ktoré vyrobili v dielňach školy mali svoje distribučné stanice v našom podtatranskom regióne. Posledné informácie z kuchyne vedenia tejto školy ale dokazujú, že dobrý chýr o kežmarských rúškach sa dostal poriadne ďaleko.

Stránky