Počas druhej polovice novembra sa zdalo, podľa početnosti stavebných aktivít, akoby bolo vonku teplé leto. Na viacerých miestach v meste sa robili chodníky, finišovalo sa na príprave otvorenia pamiatky elektrifikácie v Kežmarku, ba mesto sa pustilo i do rekonštrukcie malého námestíčka pred „Bažantom“.

Prechádzanie cez cestu je momentálne najčastejšou príčinou dopravnej nehodovosti! Preto pri prechádzaní cez cestu sa poriadne presvedčte, či prejdete bez problémov. A ak si nie ste istí, radšej nechajte prejsť blížiace sa auto a až potom prejdite.

Stránky