Tradičný rituál rozdávania Betlehemského svetla pre Kežmarčanov sa uskutoční, zásluhou kežmarských skautov, aj tento rok. Občania si budú môcť ho odpáliť dokonca vo dvoch termínoch.

Mám za sebou ďalšie rokovanie športovej komisie a opäť som o niečo bohatší na zvláštne informácie a praktiky zo športového zákulisia. Hlavným bodom rokovania mala byť diskusia ohľadom športových podujatí, ktoré by mala komisia finančne podporiť v roku 2017. A aj bola, ale niektoré rozhodnutia, o ktorých rozhodli členovia komisie na predchádzajúcom rokovaní, boli bez ich vedomia, totálne zmenené a idú na rokovanie najbližšieho zastupiteľstva, akoby s nimi súhlasili, pritom pravda je úplne iná.

Počas druhej polovice novembra sa zdalo, podľa početnosti stavebných aktivít, akoby bolo vonku teplé leto. Na viacerých miestach v meste sa robili chodníky, finišovalo sa na príprave otvorenia pamiatky elektrifikácie v Kežmarku, ba mesto sa pustilo i do rekonštrukcie malého námestíčka pred „Bažantom“.

Stránky