Sprísnené protiepidemiologické opatrenia súvisiace s pandémiou koronavírusu a následný lockdown uzavreli na Slovensku aj kultúrne zariadenia, medzi inými tiež knižnice. Župné knižnice PSK sú však aktívne aj v tomto období. Svojim čitateľom ešte koncom októbra 2020 sprístupnili službu e-knihy, v rámci ktorej dosiaľ zaznamenali takmer 870 výpožičiek. Pripravujú i mnohé zaujímavé online podujatia.

Osem regionálnych knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja  sa v čase zatvorenia pre verejnosť so svojimi aktivitami preniesli do kyberpriestoru. Čitateľom poskytujú cez elektronickú platformu požičiavanie e-literatúry a pripravujú online podujatia rôzneho charakteru, zväčša zamerané na tvorivé dielne, súťaže či virtuálne výstavy.

Sprístupnenie elektronickej platformy so službou e-knihy bolo jednou z požiadaviek nového informačného systému DAWINCI, na ktorý v priebehu roka 2020 postupne prešli všetky knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Prešovská župa do systému investovala finančné prostriedky vo výške 100-tisíc eur a ďalších takmer 43-tisíc eur poskytla knižniciam na nákup novej výpočtovej techniky. V aktuálnom čase pandémie koronavírusu predstavuje služba e-knihy jedinečnú možnosť, ako sa dostať ku knižným novinkám a zatiaľ je bezplatná. Za prvé dva mesiace svojho fungovania (od konca októbra do konca decembra 2020) v župných knižniciach Prešovského kraja priniesla 867 výpožičiek e-kníh z celkovej ponuky 9-tisíc titulov.  

Čitatelia si v rámci služby môžu požičať na mesiac maximálne tri e-knihy, ktoré po dosiahnutí časového limitu z ich účtu automaticky zmiznú. Knižnice majú postup pre získanie elektronických titulov do mobilu, tabletu alebo čítačky uvedené na svojich webových portáloch. Niektoré pripravili k využívaniu služby aj video návod a poskytujú telefonickú pomoc s inštaláciou súvisiacej aplikácie. Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni plánuje  po uvoľnení opatrení dokonca realizovať „informačnú výchovu“ pre seniorov. Počas nej budú predstavené praktické ukážky, ako si inštalovať aplikáciu a používať ju.

Knižnice evidujú zo strany čitateľov na službu e-knihy pozitívne referencie. Vo výraznej miere ju používajú nielen čitatelia, ktorí kvôli opatreniam nemôžu knižnicu fyzicky navštíviť, ale napr. aj pacienti v nemocniciach.

Činnosť župných knižníc sa v čase ich zatvorenia neobmedzuje iba na elektronické knihy. Pripravujú tiež rôzne online podujatia pre deti a rodičov zamerané predovšetkým na podporu čítania a tvorivé dielne.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove sa rozhodla populárnu aktivitu Štvornožky ku knihám v období trvania pandémie preniesť aj do online priestoru. Podtatranská knižnica v Poprade ponúka na facebookovej stránke novú aktivitu Facebookové pondelky Poézie a tiež ukážku tvorby vybraného autora/ky a ponuku titulov, ktoré môžu čitatelia nájsť vo fonde knižnice.

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove pripravila v januári  pre svojich detských čitateľov dva krátke online rozprávkové príbehy Rozprávkový strom a Rozprávka o králikovi. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou realizuje online prezentáciu, omaľovánku a kvíz Spoznajte Šalianskeho Maťka či online kvíz pri príležitosti 200. výročia narodenia Janka Matúšku.

V januári Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni pripravila pre širokú verejnosť Túlanie po našom - poznávanie zaujímavých a menej známych miest, pamiatok i osobností regiónu Stará Ľubovňa, ktoré v marci vyvrcholí súťažou o zaujímavé knižné ceny. Najvýraznejším virtuálnym podujatím Knižnice Jána Henkela v Levoči bude v poslednom januárovom týždni vyhodnotenie výtvarnej súťaže Môj knižný hrdina a udelenie ceny sympatie širokou verejnosťou.

Podduklianska knižnica vo Svidníku pri príležitosti 76. výročia oslobodenia mesta Svidník uskutoční v online prostredí vedomostnú súťaž pod názvom Sloboda prišla k nám. V priestoroch Vihorlatskej knižnice v Humennom sa pripravuje výstava kníh Ladislava Grosmana ako aj kníh, v ktorých je on sám spomínaný.

Všetky informácie o možnosti výpožičky e-kníh a plánovaných online podujatiach v župných knižniciach sú dostupné na ich webových stránkach.

 

Zdroj a foto: psk