Čítajme si 2017

Je to projekt vznikol pred desiatimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková.

V Kežmarku sa uskutoční 31. 5. 2017 od 9.00 do 15.00 hod. v kežmarskej knižnici. Podujatie je určené najmä pre deti základných škôl. Vítaní sú aj starší záujemcovia o čítanie do 18 rokov.