Po úspešnom prvom stretnutí Klubu tvorivého čítania a písania jeho organizátori pripravili už jeho druhé stretnutie. To sa uskutoční 27. apríla 2017 od 16.30 do 18.30 hod. v spoločenskej miestnosti Mestskej knižnici v Kežmarku.

Počas prvého stretnutia, ktoré sa uskutočnilo pred mesiacom (23. 4. 2017) sa nielen čítalo, ale aj tvorivo zhotovovali veľkonočné vajíčka. Aj na druhom stretnutí sa nebudú účastníci venovať literatúre a zaujímavým knihám, ale organizátori podujatia si dali za cieľ vyrobiť anjela zo špajdlí.

 

Čo sa týka literatúry tak druhé stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania bude venované knihám a myšlienkam zameraným na cestovanie, cestopisy a dobrodružné cesty. Kto má tento druh literatúry rád, je srdečne pozvaný.

 

Organizátormi podujatia sú PaedDr. Eva Raffajová a Mgr. Jana Schönová, vedúca Mestskej knižnice v Kežmarku.