V Mestskej knižnici v Kežmarku rozbieha svoju činnosť Klub tvorivého čítania a písania pre starších pod vedením PaedDr. Evy Raffajovej.

Najbližšie stretnutie sa uskutoční 25. mája 2017 od 16.30 do 18.00 hod. v spoločenskej miestnosti Mestskej knižnice v Kežmarku.

Na stretnutí je pripravená zaujímavá debata o zaujímavých autoroch a ich dielach a opäť si členovia klubu vyrobia aj niečo pekné.

Záujemcovia, ktorí plánujú sa priamo zúčastniť májového stretnutia mali by si priniesť so sebou nielen dobrú náladu, ale aj nožnice, kúsok vyšívacej priadze, vlny, ihlu, pevnejší drôt na kruh, prípadne kruh menšieho tvaru. 

Na stretnutie Klubu tvorivého čítania a písania pre starších srdečne pozývajú Mgr. Jana Schönová a PaedDr. Eva Raffajová