Minifarma, zmodernizované priestory aj vynovené elokované pracovisko sa stávajú v kežmarskej strednej škole realitou. Vďaka investícii jej zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), iniciatíve Catching-up Regions a spolupráci so Svetovou bankou sa škola mení na moderné vzdelávacie centrum pre poľnohospodárov, veterinárov a gastrosféru. Jeho vybudovanie si vyžiadalo takmer 10,5 milióna eur.

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická v Kežmarku  sa kompletne modernizuje. A to tak jej hlavný objekt na Kušnierskej bráne, lokalita Pradiareň i elokované pracovisko v Rakúsoch. Výsledkom takmer dva roky trvajúcich intenzívnych stavebných prác bude nový šat hlavnej budovy zvonku i zvnútra, nové konferenčné centrum a oddychová zóna pre študentov, areál minifarmy v Pradiarni i zrekonštruované pracovisko v Rakúsoch. Celková investícia do vybudovania moderného vzdelávacieho centra v Kežmarku predstavuje 10,5 mil. eur, z toho 8,2 mil. eur smerovalo do stavebných prác a ďalších 2,3 mil. eur si vyžiadala nová špičková technika. Projekt je financovaný cez európske zdroje - program IROP, približne 1,6 mil. eur predstavujú zdroje Prešovského samosprávneho kraja.

Teším sa, že finišujeme ďalší z projektov, ktorý prináša skvalitnenie stredného odborného školstva, tentoraz v Kežmarskom okrese. Je to skvelá správa pre región, ale aj jeho zamestnávateľov, pretože príprava ich budúcich zamestnancov bude môcť prebiehať v moderných, kvalitných priestoroch na špičkovej úrovni. Trúfam si povedať, že na Slovensku ide o unikátne objekty, o čom svedčí práve komplex Minifarmy, ktorý sme tu vybudovali pre prípravu budúcich agromechanizátorov a poľnohospodárov. Ak chceme ďalej rozvíjať duálne vzdelávanie, pritiahnuť doň viac študentov aj zamestnávateľov, tak takéto investičné zámery sú doslova nevyhnutné. Jedine tak dokonale prepojíme teóriu s praxou a čo je hlavné, firmám a zamestnávateľom dáme hotových ľudí,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Koterce na ustajnenie zvierat.

Expertka na oblasť odborného vzdelávania a prípravy Andrea Hagovská zo Svetovej banky doplnila: „Iniciatíva Catching-up Regions prináša do stredného odborného školstva na Slovensku nový impulz prostredníctvom investícií do modernizácie, inovácií, zlepšenia kvality a infraštruktúry odborného vzdelávania a prípravy. Jedným z reálnych výsledkov je aj vybudovanie jedinečného vzdelávacieho centra pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo s vybavením na európskej úrovni pre Strednú odbornú školu agropotravinársku a technickú v Kežmarku.“

V budove školy na Ul. Kušnierska brána sa projekt modernizácie realizuje v dvoch etapách.  Prvá sa zamerala na výstavbu reprezentatívneho konferenčného centra a kompletnú renováciu historickej fasády, strechy a oplotenia areálu školy. V rámci druhej  etapy sa realizuje rekonštrukcia interiéru hlavnej budovy a jej telocvične. Zásahom prechádza i park, ktorý sa revitalizuje za účelom vzniku oddychovej zóny pre študentov a bioklimatických dažďových záhonov. Stavebné práce za 3,7 mil. eur by tu mali byť ukončené v priebehu niekoľkých týždňov.

Svoj vzhľad kompletne zmenilo tiež elokované pracovisko v Rakúsoch.  Rekonštrukcia jeho priestorov v hodnote 541-tisíc eur prispela k zlepšeniu priestorových aj technických možností objektu. Umožnila jeho premenu na moderné  pracovisko pre odbornú prípravu v odboroch stavebná výroba, potravinárska výroba.

Elokované pracovisko Rakúsy.

Významnou modernizáciou prešla lokalita Pradiareň, kde sa preinvestovalo 3,73 mil. eur, kde sa vybudoval nový areál s dvomi pavilónmi, tzv. Minifarma. V jednom z pavilónov vzniklo zázemie pre praktickú výuku s ustajnením hospodárskych zvierat – kotercami pre ošípané, kone, hovädzí dobytok, ovce, kozy, hydinu, zajace a izolačné koterce, v ďalšej garážové priestory s učebňou a dielňou.

Súčasťou komplexu sa konkrétne stali priestory so šatňami,  pitevňou, vyšetrovňami, náraďovňou a laboratóriami umožňujúcimi vykonávať základné laboratórne skúšky potravín či spracovanie mlieka. Zázemie pre chov a starostlivosť pre zvieratá doplnili obilný kombajn, dron na aplikáciu pesticídov a  hnojív, kolesový traktor s navádzaním a riadením či samohybná rezačka na výrobu konzervovaných krmovín. Pribudli taktiež sejačky, mulčovače i sádzač zemiakov.

Nová technika v Pradiarni.

„Vybudovalo sa tu doslova malé koloseum alebo akási „autoaréna“ v Pradiarni. Sú to krásne priestory pre naše odbory aj poľnohospodársku techniku a ja som si istý, že tu deti budú chodiť a vzdelávať sa s radosťou. Na Minifarmu sme dokúpili novú techniku za približne 1 milión eur, ktorá doplnila mechanizmy – traktor a stroje na základnú prípravu a obrábanie pôdy. Naši žiaci sa vďaka tomu budú pripravovať  v kvalitných priestoroch a mať k dispozícii naozaj špičkové vybavenie.  Určite to prispeje k zvýšeniu záujmu o agrosektor a naštartovanie trendu, ktorý prinesie stabilný prílev študentov v poľnohospodárskych odboroch,“ poznamenal riaditeľ SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku Stanislav Marhefka.

Minifarma Pradiareň.

Dovybavovať špičkovou technikou sa budú všetky tri pracoviská. Stať by sa tak malo do konca tohto roka, čím sa projekt v SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku zavŕši. Pribudne tu okrem iného napr. napríklad parný konvektomat, hnetáč, kysiareň, modulová pec, trezírovací stroj, stroje na zrenie a následné kysnutie cesta.

Nové a moderné zariadenia nahradia zastaranú poľnohospodársku mechanizáciu, znížia emisie a energetické zaťaženie a zvýšia produktivitu a precíznosť poľnohospodárskej práce v rámci odbornej prípravy žiakov.

Tak ako pri všetkých piatich pilotných školách zapojených do iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions, aj v prípade tejto vzdelávacej inštitúcie dopĺňajú investície aktivity národného projektu „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“. V rámci tých prebehli inovácie školských vzdelávacích programov, vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, vytvorili sa desiatky inovovaných študijných materiálov, podporil sa marketing školy, posilnila spolupráca so zamestnávateľmi a rozbehli sa aktivity mentoringu a tútoringu žiakov.

***

V SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku – jej troch objektoch aktuálne študuje celkovo 554 žiakov. Z toho 102 v lokalite Pradiareň a 60 v elokovanom pracovisku Rakúsy. Škola pripravuje pre prax študentov v odboroch mliekar a syrár; mechanizácia pôdohospodárstva; veterinárne zdravotníctvo a hygiena a v odbore agromechanizátor, opravár. V Rakúsoch ide o štúdium v odboroch potravinárska výroba a stavebná výroba. Škola spolupracuje s viacerými firmami z regiónu – s Tatranskou mliekarňou, PDP Kežmerok a PDP Spišská Belá, Slovbys, Agrozami či Agro KMK.

 

Zdroj a foto: psk