Prešovský samosprávny kraj (PSK) ako zriaďovateľ Strednej zdravotníckej školy v Poprade sa rozhodol realizovať výstavbu chýbajúcej telocvične pre túto školu v Poprade.

Poslanci PSK na Zastupiteľstve v decembri 2023 schválili dofinancovanie projektovej dokumentácie pre telocvičňu a v roku 2024 sa bude uchádzať aj o získanie dotácie z Fondu na podporu športu (zo štátneho rozpočtu).

Výstavba je plánovaná na pozemku za školou, ktoré PSK získalo od mesta Poprad (zámenou).

Výstavba by mala trvať 12-18 mesiacov. Predpoklad začatia výstavby je koniec roka 2024.

Zámer výstavby telocvične počíta aj so spojovacou chodbou (s budovou školy), vybudovaním parkoviska i prístupovej cesty.

Škola od svojho vzniku (1963) nikdy nemala vlastnú telocvičňu - študenti využívali vonkajšie športoviskách mesta Poprad a v zimných mesiacoch si prenajímala telocvične blízkych základných a stredných škôl. Preto je už načase, aby škola mala svoju vlastnú telocvičňu.

 

Zdroj: psk, Štefan Bieľak