V Prešovskom kraji v súčasnosti napredujú viaceré cestné akcie. Medzi inými je to aj výstavba nových mostných objektov medzi Veľkým Slavkovom a Popradom či za Výravou, ako aj obnova vozovky v úseku Malá Domaša-Detrík. Ide o investície Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v celkovej výške viac ako 930-tisíc eur.

PSK realizuje ďalšie cestné akcie v Medzilaborskom a Popradskom okrese, ako i na hranici okresov Prešov a Vranov nad Topľou. Medzi Veľkým Slavkovom a Popradom stavia most, nový mostný objekt tiež buduje za obcou Výrava a na viac ako 2 km dlhom úseku medzi Malou  Domašou a Detríkom obnovuje vozovku. Na týchto mostoch a cestách pritom preinvestuje 936-tisíc eur.

Pod gesciou Správy a údržby ciest PSK konkrétne napreduje stavba mosta č. M 4416 situovaného medzi Veľkým Slavkovom a mestom Poprad, ktorý  vedie ponad Červený potok. V marci boli práce na stavbe zrealizované na 50 % a ukončilo sa tu položenie jedenástich prefabrikovaných nosníkov na železobetónové úložné prahy. Ďalšie činnosti sa už týkajú realizácie spriahajúcej dosky.  Predpokladané ukončenie všetkých prác v rozpočte 215-tisíc eur je naplánované na máj 2024.

Nové premostenie je vo výstavbe aj za Výravou v okrese Medzilaborce. Aktuálny stav prác sa pritom pohybuje na úrovni 30 %, kompletne sfinalizované by mali byť v októbri tohto roku. V uplynulých týždňoch sa na stavbe vykonalo položenie štyroch (z celkového počtu deväť) prefabrikovaných tyčových nosníkov mosta, ktoré z dôvodu ich vysokej hmotnosti realizoval vysokozdvižný žeriav. Nasledovať má zhotovenie nosnej konštrukcie pravej strany mostného objektu. Celkové náklady stavby predstavujú 504-tisíc eur.

Modernizáciou aktuálne prechádza aj turisticky exponovaný úsek v rekreačnej časti Domaša. Konkrétne ide o rekonštrukciu cesty III. triedy č. 3635 medzi Malou Domašou a Detríkom, ktorá je významnou dopravnou spojnicou okresov Prešov a Vranov nad Topľou. Cestné činnosti za celkovo 217-tisíc eur sú pritom prioritne zamerané na obnovu obrusnej vrstvy vozovky v dĺžke 2,055 km. Sfinalizované by mali byť už v máji tohto roku.

 

Zdroj a foto: psk