Ďalšie zmodernizované mosty má aj okres Kežmarok. Prešovský samosprávny kraj (PSK) nedávno konkrétne vynovil mostné objekty vo veľkej Frankovej, Huncovciach a Lendaku. Do ich opráv, respektíve výstavby pritom z vlastných zdrojov investoval viac ako 2,12 mil. eur.

Mostný program Správy a údržby ciest PSK umožnil najnovšie rekonštrukciu až troch mostov v Kežmarskom okrese. Motoristi jazdia po novom premostení vo Veľkej Frankovej, v Huncovciach aj v časti Tatranská kotlina – Lendak. Kraj do ich komplexnej modernizácie investoval nemalé finančné zdroje, ktoré uvoľnil z vlastného rozpočtu. Celkovo tu preinvestoval 2,12 mil. eur.

Vo Veľkej Frankovej sa vybudoval nový, dvanásť metrov dlhý most, ktorý nahradil pôvodný postavený pred 72 rokmi. Jeho výstavba trvala 180 kalendárnych dní, pričom motoristická verejnosť po kompletne novom mostnom zvršku prechádza približne od konca októbra. Nechýbajú tu bezpečnostné zariadenia a tiež vynovená časť vozovky na priľahlej ceste tretej triedy č. 3110. Ide pritom o stavebné činnosti za vyše 551-tisíc eur.

Takmer 695-tisíc eur investovala prešovská župa do prestavby mosta vedúceho cez rieku Poprad v Huncovciach  postaveného v roku 1964. V rámci prác sa tu zastabilizovali podpery, a to mikropilótmi, navýšila nosná konštrukcia a zhotovila nová spriahajúca doska s následným doplnením mostných krídel. Most má nový zvršok a bezpečnostné zariadenia, zrekonštruovaná je tiež priľahlá cesta.

Najväčší investičný vklad z rozpočtu PSK, konkrétne vyše 877-tisíc eur, si vyžiadala oprava 64- ročného mostného objektu v úseku Tatranská Kotlina – Lendak. Práce na moste začali uplynulé leto a aktuálne finišujú. Zahŕňali vybudovanie novej nosnej konštrukcie z tyčových prefabrikátov, opravu jestvujúcich opôr a doplnenie mostných krídel. Súčasťou je aj vyhotovenie nového mostného zvršku a osadenie bezpečnostných zariadení. Aj v prípade tohto mosta sa pristúpilo tiež k úprave okolitej cesty tretej triedy.

Rekonštrukcie mostných objektov v okrese Kežmarok boli nevyhnutné, keďže sa nachádzali v stupni 6. (zo 7) a ich stavebno-technický stav bol hodnotený ako veľmi zlý. Mosty vykazovali mnohé poškodenia a niektoré viditeľné poklesy. Opravou (resp. výstavbou) sa zvýšila ich životnosť a tiež bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. 

 

Zdroj a foto: psk

Foto: most vo Veľkej Frankovej, otváranie mosta v Lendaku a na titulke je nový most v Huncovciach