S cieľom pozitívne ovplyvniť dopravno-bezpečnostnú situáciu v cestnej premávke na území Slovenskej republiky sa v tomto mesiaci koná osobitná kontrola aj v našom Prešovskom kraji.

Prioritou je znížiť počet dopravných nehôd s následkom na živote a  zdraví, ktoré sú zavinené vodičmi jazdiacimi pod vplyvom alkoholu.  Policajti z dopravnej, poriadkovej ako aj železničnej polície sa zamerajú najmä na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu za volantom, na prekročenie maximálnej dovolenej rýchlosti i na správny spôsob jazdy vodičov motorových, aj nemotorových vozidiel.

 

Dopravno-bezpečnostná akcia  potrvá až do konca mesiaca október.

 

Zdroj: krpz