Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SUC PSK) realizuje výmenu asfaltového povrchu na krajskej ceste III/3077 medzi Lendakom a Tatranskou Kotlinou. Stav povrchu tejto cesty bol už na mnohých miestach havarijný.

Po výstavbe nového mosta v Tatranskej Kotline v roku 2023, sa tak prikročilo k už vtedy avizovanej oprave aj samotnej cesty.

PSK vyčlenilo na modernizáciu úseku dlhého takmer 2,8 kilometra zo svojho rozpočtu 220 tisíc eur.

Po odfrézovaní krytu vozovky novú asfaltovú vrstvu položí vlastná asfaltérska čata SUC PSK (čo umožní lacnejšie zrealizovať takúto opravu).

Práce by mali byť ukončené do konca júna 2024 (ak nenastanú nepredvídané okolnosti).

 

Zdroj: Štefan Bieľak