Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil výstavbu nového mostného objektu vo Veľkej Frankovej (okres Kežmarok). Nahradí pôvodný postavený ešte v roku 1971, ktorý bol už značne poškodený. Krajská samospráva projekt financuje z vlastných zdrojov a preinvestuje doň vyše 537-tisíc eur. Nový most nad Frankovským potokom by mal byť do užívania motoristickej verejnosti odovzdaný už v septembri 2023.  

Vo Veľkej Frankovej v okrese Kežmarok jazdia vodiči aktuálne po dočasnom premostení. Zhotovilo sa v súvislosti s realizáciou stavebných prác na novom mostnom objekte, ktorú tu prešovská župa nedávno zahájila. Do projektu výstavby 8,1 metrov dlhého mosta z vlastného rozpočtu preinvestuje 537 814 eur. Nový most chce dokončiť na jeseň 2023.

Pôvodný 71-ročný objekt nachádzajúci sa na ceste II. triedy/3110 si vyžadoval rekonštrukčný zásah pre svoj zlý stavebno-technický stav. Ten bol krajskými cestármi klasifikovaný v stupni šesť, teda ako veľmi zlý.

V horizonte 180 kalendárnych dní  tu naplánovali viaceré stavebné práce. Zahŕňajú vybúranie pôvodného objektu s odstránením jeho mostného zvršku a nosnej konštrukcie. Následne sa pristúpi k vybudovaniu novej konštrukcie, mostného zvršku, ríms a zábradlia mostných záverov. Samozrejmosťou bude frézovanie dotknutej vozovky, úprava komunikácie pred a za mostom, ale aj odklonenie vody pomocou dočasnej hrádzky v koryte potoka.

Výstavba nového mosta má vo Veľkej Frankovej zabezpečiť plynulejšie, komfortnejšie a bezpečnejšie prevedenie motorovej a nemotorovej dopravy cez Frankovský potok.

 

Zdroj a foto: psk