Prešovský samosprávny kraj v súčasnosti realizuje modernizáciu niekoľkých ciest 2. a 3. triedy a rekonštrukciu mostov.

Nový asfalt dostane úsek cesty 2. triedy v obci Spišské Hanušovce.

Nový asfalt dostane úsek cesty 2. triedy v meste Spišská Stará Ves.

Uskutoční sa rekonštrukcia cesty v Malej Frankovej – úprava potoka – výstavba oporných múrov a stabilizácia cesty.

Zrealizuje sa rekonštrukcia mosta vo Veľkej Frankovej = asanácia starého dreveného mesta a výstavba nového mesta.

Upraví sa cesty v Osturni – výstavba oporného múra a stabilizácia cesty.

Projekčne sa pripravuje modernizácia ďalších úsekov ciest (križovatka v Spišskej Starej Vsi, križovatka v Matiašovciach, modernizácia cesty Malá Franková, Veľká Franková, Havka) a ďalšie mosty (Osturňa, Jezersko).

 

Zdroj a foto (stav k 5. máju 2023): psk