Značná časť autobusových spojení na Spiši bude od 12. decembra premávať v pravidelných intervaloch. Taktový systém dopravy zvýši kvalitu dopravných služieb a cestujúcim výrazne uľahčí orientáciu v dopravnom systéme.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zásadným spôsobom zvyšuje kvalitu služieb prímestskej autobusovej dopravy v regióne Spiša. Od decembrovej zmeny cestovných poriadkov, teda od 12. 12. 2021, zavádza na viacerých linkách v okolí Popradu tzv. taktovú dopravu.

Tá výrazným spôsobom zjednoduší dopravný systém a zvýši atraktivitu verejnej dopravy. Autobusy budú jazdiť v jednoducho zapamätateľných časových intervaloch, pričom zároveň dôjde k skvalitneniu koordinácie spojov so železničnou dopravou. Ide o jeden z míľnikov v rámci projektu IDS Východ.

„Súčasné cestovné poriadky s nepravidelnými odchodmi a jazdnými časmi či množstvom poznámok a výnimiek pôsobia na cestujúcich zložito a chaoticky. Dôsledkom toho je stále menší počet cestujúcich v prímestských autobusoch. Tento trend chceme zvrátiť zavádzaním taktového systému dopravnej obsluhy, ktorý je založený na pravidelných intervaloch odchodov autobusov zo zastávok – zväčša v 30, 60, alebo 120-minútových– ako aj na rovnomernejšej ponuke spojení v priebehu dňa namiesto často kritizovaných súbehov. V praxi to bude fungovať tak, že každú hodinu pôjde spoj zo zastávky v rovnakú minútu. Autobusy už teda nebudú odchádzať v rôznych časoch a cestujúci si tak nebudú musieť zakaždým v cestovnom poriadku kontrolovať konkrétny čas odchodu každého spoja,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský.

 

Výrazné skvalitnenie dopravy môžu cestujúci od 12. decembra očakávať najmä na linkách:

Štrbské Pleso – Vyšné Hágy – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – Lendak

Poprad – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – Ždiar – Tatranská Javorina

Poprad – Svit – Mengusovce – Štôla – Vyšné Hágy

 

K zmene dôjde aj na linkách:

Poprad – Svit – Lučivná – Štrba – Štrbské Pleso

Poprad – Svit – Lučivná – Štrba – Važec

Poprad – Svit – Lučivná – Šuňava – Liptovská Teplička

 

Taktová doprava bude zavedená aj na linkách:

Poprad – Kežmarok – Spišská Belá – Lendak

Poprad – Kežmarok – Spišská Stará Ves – Červený Kláštor – Veľká Lesná

Poprad – Levoča – Spišské Podhradie

Poprad – Spišská Teplica

Kežmarok – Stará Lesná – Tatranská Lomnica

Levoča – Spišské Podhradie – Spišské Vlachy – Krompachy

Levoča – Vyšné Repaše – Brutovce – Vyšný Slavkov

Spišské Podhradie – Studenec – Ordzovany – Bijacovce

 

Zavedenie taktovej dopravy je kľúčovým prvkom každého úspešného integrovaného dopravného systému vo svete. Cestujúci si jednoduchšie zapamätajú odchody zo svojej zastávky a vďaka väčšiemu počtu pravidelných spojení a prestupných nadväzností v priebehu dňa budú schopní využívať verejnú dopravu omnoho flexibilnejšie.

„Verejná doprava v tatranskom regióne je špecifická aj v tom, že okrem miestnych obyvateľov prepravuje aj množstvo turistov. Uplatňovaním moderných trendov teda v tomto prípade prispejeme aj k rozvoju cestovného ruchu a ekologickejšej mobilite v chránených územiach,“ dodal Majerský.

Komplexné zmeny v dopravnom systéme, založené na postupnom zavádzaní integrovaných taktových cestovných poriadkov, budú v spolupráci s jednotlivými dopravcami v priebehu najbližších rokov realizované v ďalších regiónoch Prešovského samosprávneho kraja.

 

Zdroj a foto: psk