Cezhraničná spolupráca s Poľskom prináša ďalšie ovocie. Spoločný projekt Prešovského samosprávneho kraja a Malopoľského vojvodstva sa postará o opravu 4,7 km ciest na slovenskej i poľskej strane. V prešovskom regióne sa začína s modernizáciou úseku Lysá Poľana – Podspády.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) začína s I. etapou modernizácie úseku Lysá Poľana – Podspády. Vďaka cezhraničnému programu Interreg 2021 -2027 sa dočká opravy 1,5 km úsek od križovatky s cestou I/66 v Tatranskej Javorine – časť Podspády až po most č.3078-001 v Tatranskej Javorine.

„Spolupráca s poľskou stranou cez program Interreg nám vždy prináša kvalitné cesty, čo je pre rozvoj cestovného ruchu veľmi dôležité. Konkrétne na tento úsek pôjde z Interregu takmer 600-tisíc eur a ďalších 200-tisíc eur pridáme z vlastných zdrojov. Modernizácia bude dokončená skôr, než sa predpokladalo, už v októbri tohto roku a ja pevne verím, že táto dobrá spolupráca medzi Poľskom a Slovenskom bude prekvitať aj v ďalších rokoch,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský s tým, že v rámci I. etapy sa opraví cesta a vymení verejné osvetlenie na úseku Podspády – Tatranská Javorina.

V rámci modernizácie sa položí nový asfalt a v časti Podspády sa rozšíri krajnica pre pohyb chodcov od autobusovej zastávky. Okrem toho sa zrekonštruujú a prečistia priepusty, upravia sa priekopy i priechod pre chodcov, kde sa doplnia varovné a signálne pásy. Na ceste pribudnú zvodidlá, obnovia sa snímače na vozovke pri meteostanici i vodorovné značenie. Tiež sa vymení a doplní zvislé dopravné značenie. Celkovo sa tu preinvestuje viac ako 596-tisíc eur z Interregu, ďalších 200-tisíc eur zo zdrojov PSK.

„Na poľskej strane sa bude rekonštruovať 3,3 km úsek z Tatranskej Bukoviny smerom na Lysú Poľanu, čiže obidve cesty na slovenskej aj poľskej strane končia na Lysej Poľane, kde je zaujímavý most. Vzali sme ho do správy a majetku od Slovenskej správy ciest a máme na neho pripravený projekt. Momentálne pracujeme na majetkovo-právnom vysporiadaní pozemkov, ktoré by slúžili na dočasné premostenie, dočasnú obchádzku mosta, pretože sa uvažuje s demoláciou mosta a reálne potrebujeme vybaviť ešte stavebné povolenie na slovenskej a poľskej strane tak, aby sme ešte v tomto programovom období vedeli požiadať o nenávratný finančný príspevok,“ doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Počas realizácie stavebných prác, ktorých zhotoviteľom je Doprastav a. s., budú platiť na danom úseku dopravné obmedzenia v podobe čiastočnej uzávery cesty. Doprava bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a bude regulovaná prenosným dopravným značením. Účastníci cestnej premávky musia počítať aj so zníženou povolenou rýchlosťou 30 km/h.

Cezhraničný projekt bol schválený v rámci  programu Interreg a výzvy určenej pre cezhraničné cesty so schváleným financovaním zo zdrojov EFRR pre oboch partnerov vo výške 1,97 milióna eur.  

„Teším sa, že táto cezhraničné spojenie v lukratívnom prostredí Tatier spojí dva regióny, ktoré sú si blízke nielen hranicou, ale aj kultúrou a jazykom. Modernizácia cestných úsekov na poľskej a slovenskej strane prispeje k zlepšeniu bezpečnosti a komfortu miestnej i tranzitnej dopravy, ktorá skráti prístup do miest za prácou či oddychom. Je symbolické, že cesty sa prepoja v Lysej Poľane, ktorá nás naozaj spája,“ dodal na odovzdaní staveniska na slovenskej strane maršálek Malopoľského vojvodstva Witold Kozłowski.

 

Zdroj a foto: psk