Prešovský samosprávny kraj ako objednávateľ služieb v regionálnej autobusovej doprave zaznamenal v poslednom období mimoriadne výpadky spojov v rámci regiónu obsluhovaného dopravcom SAD Poprad. Pre porušenie licenčných podmienok začal voči spoločnosti správne konanie.

Dopravca SAD Poprad má problémy so zabezpečením na niektorých prímestských linkách. Tieto výpadky spojov registruje Prešovský samosprávny kraj už niekoľko týždňov, pričom najhoršia situácia nastala 10. januára, kedy nebolo vypravených až 44 spojov tohto dopravcu. Za vzniknutú situáciu nesie plnú zodpovednosť spoločnosť SAD Poprad, a.s., ktorá je povinná prevádzkovať pravidelnú dopravu v súlade s platnými cestovnými poriadkami. Dopravca o nevypravených spojoch informuje na svojom webovom sídle www.sadpp.sk.

Stabilný a spoľahlivý systém verejnej dopravy považuje Prešovský samosprávny kraj, ktorý na jeho prevádzku vynakladá ročne viac než 30 miliónov eur, za absolútnu samozrejmosť. Z tohto dôvodu je pre PSK neakceptovateľný stav, kedy prevádzka spojov nie je garantovaná a cestujúci nemá istotu, či sa môže spoľahnúť na informácie z vyhľadávačov dopravných spojení a z vývesiek na autobusových zastávkach. 

Vzhľadom na neúnosnosť situácie, ako aj fakt, že ide o dopravné služby financované z verejných zdrojov, Prešovský samosprávny kraj v postavení dopravného správneho orgánu začal vo veci správne konanie voči spoločnosti SAD Poprad, a. s.. K vyvodeniu zodpovednosti za porušovanie zákonných povinností dopravcu pristúpila krajská samospráva v zmysle zákona o verejnej osobnej doprave. 

 

Zdroj a foto: psk