Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v roku 2023 opraviť mosty a cesty za viac ako 60 miliónov eur. Využije na to vlastné a európske zdroje, ako aj financie z 30 miliónového úveru.

Aktuálne bežia rekonštrukčné práce na 43 kilometroch Cesty slobody a viacerých jej mostoch, priepustoch a múroch. V kraji sa v priebehu dvoch mesiacov opraví tiež ďalších približne 20 kilometrov ciest a 11 mostov. A v teréne sú asfaltérska i zálievková čata, ktoré majú naplánované činnosti na vyše 90 kilometroch.

Modernizácia Tatranskej magistrály, obnova dopravnej spojnice okresov Prešov a Vranov nad Topľou v časti Malá Domaša, rekonštrukcia mosta na Solivarskej v Prešove, eliminácia bezpečnostných rizík na viacerých úsekoch, rekonštrukcia či výstavba mostných objektov aj oprava obrusných vrstiev vozovky a vypĺňanie škár i trhlín. To sú aktuálne cestné akcie, ktoré realizuje Správa a údržba ciest PSK. V tomto roku ide o rekonštrukciu vyše 60 kilometrov ciest a opravy ďalších 90 kilometrov pod taktovkou čiat. Celková investícia do opráv a výstavby pritom predstavuje približne 60 miliónov eur.

„Napreduje projekt Cesta slobody za 42 miliónov eur, na ktorý sa teraz v lete upína azda najviac pozornosti, ale aj rekonštrukcia úseku Malá Domaša – Detrik, kde by sa malo preinvestovať viac ako 2 milióny eur. Na jeseň chceme motoristom do užívania odovzdať opravený most na Solivarskej v Prešove za viac ako 3 milióny eur. Len v auguste a septembri by sme mali vykonávať cestné práce na ďalších 20 kilometroch ciest II. a III. triedy, ktoré spravujeme a tiež na jedenástich mostoch. Práce pritom prebiehajú na viacerých mostných objektoch aj na tatranskej magistrále, a to nerátam ešte desiatky priepustov či oporné múry a ďalšiu cestnú infraštruktúru, ktorú tu opravujeme. Jednoducho pokračujeme v našliapnutom tempe maximálne skvalitniť cestnú sieť v kraji,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Na ceste III. triedy v úseku Malá Domaša – Detrik prebiehajú práce na takmer 16 kilometroch. Cestári tu osadzujú bezpečnostné zvodidlá, obnovujú vozovku v dĺžke viac ako 2 km, rekonštruujú priepust, stabilizujú zosuv i mostný objekt, a to za 2,1 mil. eur. Medzi ďalšie cestné akcie, ktoré sa majú vykonávať v priebehu augusta a septembra, je oprava 1,4 km na ceste III. triedy v smere na Abranovce, oprava cesty Kremná či znižovanie bezpečnostných rizík v úseku Nižné Raslavice – Abrahámovce. Už zrekonštruovaný je úsek Krásna Lúka – hranica okresov Sabinov a Stará Ľubovňa.

Okrem mostov na Ceste slobody sa rekonštrukcie týkajú ďalších až jedenástich mostných objektov. Napr. mosta vo Vyšných Repašoch, medzi Popradom a Veľkým Slavkovom, Tatranskou kotlinou a Lendakom, Popradom a Spišskou Teplicou, či v Liptovskej Tepličke a v obciach Huncovce, Nižný Hrušov, Zboj a pri odbočke do Jalovej. Stavia sa tiež celkom nový mostný objekt vo Veľkej Frankovej.

Naplánované sú pritom ďalšie projekty. Týkajú sa eliminácie bezpečnostných rizík na úsekoch Vaniškovce – Fričkovce a Vaniškovce – Raslavice, ako aj medzi Nižnými Raslavicami a Abrahámovcami či v Chotči. Pripravuje sa oprava ciest Kojatice, Suchá dolina, Bystrá i Radvanovce, ako aj modernizácia vozovky medzi Šambronom a Plavnicou. A tiež sú v pláne práce na moste v Jezersku i na opornom múre v Brezničke.

Krajskí cestári majú v teréne tiež vlastnú asfaltérsku a zálievkovú čatu. „Asfaltéri v aktuálnom roku vykonajú cestné práce na približne 22 kilometroch ciest, opravy na vybraných mostoch a spevnených plochách areálov dvoch cestmajsterstiev, a to za približne 2,4 milióna eur. Plánované sú napr. práce na ceste Ortuťová, medzi Čelovcami a Pušovcami i Vyšnou Poliankou a Ondavkou. Zálievková čata chystá opraviť trhliny na 10 km obrusných vrstiev vozoviek ciest spadajúcich pod každú oblasť, to znamená až 70 km v rámci kraja,“ doplnil riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth.

Správa a údržba ciest PSK spravuje hustú cestnú sieť pozostávajúcu z 2 443 km cestných komunikácií II. a III. tried a z 1 231 mostných objektov v Prešovskom kraji.

 

Zdroj a foto: psk