Prešovský samosprávny kraj (PSK) poskytne účelové dotácie z vlastných zdrojov žiadateľom z ôsmich okresov kraja. Krajské financie pomôžu pri realizácii 17 projektov zameraných  na podporu cykloturizmu, turistiky, športu a modernizáciu existujúcich športovísk, ako aj na obnovu kultúrnych pamiatok. Účelové dotácie pre mestá a obce v celkovej výške spolu 700-tisíc eur schválili krajskí poslanci na svojom pondelkovom zasadnutí.

Kraj vyčlenil finančné prostriedky z vlastných zdrojov vo výške 700-tisíc eur pre projekty miest a obcí, a to v zmysle zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozdelenie účelových dotácií medzi 17 úspešných žiadateľov prešlo schválením krajských poslancov počas 29. zasadnutia Zastupiteľstva  PSK.

Účelové dotácie poslanci schválili pre projekty miestnych samospráv z okresov Bardejov, Humenné, Kežmarok. Medzilaborce, Sabinov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou.

„K vyčleneniu ďalších financií z vlastných zdrojov pre naše mestá a obce sme pristúpili jednak z dôvodu, že našou snahou je podporovať ich zaujímavé projektové zámery a rozvíjať a podporovať v nich šport, kultúru či cestovný ruch. Ale tiež na základe apelu zo strany krajských poslancov a dopytov, ktoré obdržali od starostov a primátorov z jednotlivých okresov. Som rád, že sme účelové dotácie pre ďalšie zmysluplné projekty schválili a pomôžeme pri ich realizácii,“ vyjadril sa po zasadnutí krajského zastupiteľstva predseda PSK Milan Majerský.

V rámci Sabinovského okresu podporili poslanci projekt prípravy projektovej dokumentácie pre celkovú obnovu Kúrie v Uzovskom Šalgove (schválených 22-tisíc eur), projekt rekonštrukcie mestskej športovej haly v Sabinove (takmer 8 500 eur), výstavbu skladu športového náradia a tribúny v obci Dubovica (vyše 5 600 eur) a obnovu multifunkčného ihriska pri základnej škole v obci Krivany (viac ako 6 200 eur).

Vo Vranove nad Topľou pomôže krajská dotácia pri prekrytí existujúceho futbalového ihriska, a to sumou vyše 36-tisíc eur. V Nižnom Hrušove sa zrealizuje výstavba multifunkčného ihriska (20-tisíc eur) a v Bystrom 3. etapa  výstavby cyklochodníka (vyše 11-tisíc eur).

V okrese Svidník uspela obec Krajná Poľana s projektom výstavy viacúčelového ihriska (dotácia 15-tisíc eur), taktiež obec Kružlová, ktorej bolo schválených 20-tisíc eur na výstavbu športovísk, workoutového a pumptrackového ihriska a oplotenia. Zelenú dostala aj obec Okrúhle s projektom podpory cykloturistiky a prepojením tejto obce s Radomou (15-tisíc eur).

Účelovú dotáciu vo výške 150-tisíc eur schválili krajskí poslanci aj pre mesto Bardejov za účelom rekonštrukcie Mestskej športovej haly. Sumou 50-tisíc eur podporili projekt rozvoja športu v obci Raslavice, ktorého zámerom je podpora tunajších športových podujatí.

V Kežmarku budú môcť vďaka krajskej dotácii 70-tisíc eur zrekonštruovať meštiansky dom na Hlavnom námestí, v meste Spišská Belá v kežmarskom okrese zrealizovať 2. etapu prestrešenia hokejovo-hokejbalovej haly (45-tisíc eur).

Medzi úspešnými žiadateľmi o účelovú dotáciu bolo aj mesto Humenné, ktorého projekt výstavby mestského atletického areálu bol podporený dotáciou vo výške 115-tisíc eur. V Medzilaborciach sa vďaka dotácii 60-tisíc eur bude môcť zrealizovať prekrytie ľadovej plochy a v Ľubotíne v okrese Stará Ľubovňa vybudovať turistický chodník s prepojením na hrad Plaveč, realizáciu ktorého kraj podporil sumou 50-tisíc eur.

 

Zdroj: psk

Foto: Hokejovo-hokejbalová hala  Spišskej Belej (Kežmarský informačný express)