Už niekoľko mesiacov sa realizuje projekt rekonštrukcie budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku spolu s výstavbou novej budovy Školy umeleckého priemyslu, ktoré sú financované z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Kontrolného dňa, ktorý sa konal 13. 6. 2024) sa zúčastnili zástupcovia zhotoviteľa, pamiatkového úradu a Úradu PSK, stavebný dozor, projektanti, riaditeľka gymnázia Daniela Mihoková aj podpredseda PSK Štefan Bieľak.

Do konca mája prebiehali stavebné práce najmä v exteriéri, od júna už sa rekonštruuje aj interiér gymnázia.

Budova gymnázia je od júna vysťahovaná pre potreby rekonštrukcie – gymnázium sa dočasne na 1 rok presťahovalo do budovy Hotelovej akadémie v Kežmarku.

Od septembra 2025 by mala výučba už pokračovať v novozrekonštruovaných priestoroch gymnázia.

Okrem toho prebieha vedľa budovy gymnázia výstavba novej telocvične a školskej kuchyne a jedálne, ktoré budú v suteréne, nad ktorými bude vybudovaná nová budova Školy umeleckého priemyslu.

Stavebné práce zatiaľ prebiehajú podľa dohodnutého harmonogramu - celý projekt má byť ukončený do leta 2026.

 

Zdroj: Štefan Bieľak