Úspešní žiadatelia v druhom programe obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok v rámci Výzvy pre región podpísali zmluvu o poskytnutí finančných príspevkov.

Sumou jeden milión eur podporí Prešovský samosprávny kraj (PSK) 18 projektov zameraných na obnovu kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok na svojom území. Deklaroval to svojim podpisom vo štvrtok 16. júla predseda PSK Milan Majerský a úspešní žiadatelia o dotáciu v rámci Výzvy pre región.

V druhom programe bolo na Úrad PSK doručených 28 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej hodnote vyše 2,6 milióna eur. Požadovaná čiastka od samosprávy pritom predstavovala viac než 1,2 milióna eur. Po formálnej stránke však splnilo kritériá len 18 z celkového počtu žiadostí. A to vo výške jeden milión eur, ktoré pridelili žiadateľom krajskí poslanci na poslednom júnovom zastupiteľstve.

„Aj keď sme pre koronakrízu chceli dotačné programy stopnúť, napokon sme sa ich rozhodli ponechať. Myslím si, že to bol dobrý krok podporiť regióny, ktoré by si v tomto náročnom období určite nemohli dovoliť robiť rekonštrukčné práce svojich kultúrnych pamiatok. Už vlani sa ukázalo, že Výzva pre región je dobrý nástroj, ako pomôcť regiónom. Preto som rád, že v tomto jedinečnom koncepte môžeme pokračovať,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Za dotačné peniaze sa napr. zrekonštruuje zvonica v Kežmarku, zreštauruje sa bočný oltár v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove a tiež sa dokončí rekonštrukcia Kaštieľa v Krížovej Vsi. Okrem toho sa zrekonštruuje strecha a obnoví fasáda na kostoloch viacerých farností v PSK. V Radaticiach sa vďaka financiám urobí rekonštrukcia zelene, detského ihriska či doplnia sa prvky drobnej architektúry.

V rámci Výzvy pre región 2020 bolo celkovo alokovaných 3,2 milióna eur. Pre tri programy, program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok a program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, bolo vyčlenených v rámci výzvy po jeden milión eur, pre program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti bolo vyčlenených 200-tisíc eur.

 

Zoznam schválených žiadostí o poskytnutie dotácie v podtatranskom regióne:

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mníšek nad Popradom (okres Stará Ľubovňa)

Názov projektu: Rímskokatolícky kostol v obci Hraničné (okres Stará Ľubovňa) – obnova strechy

Celkový rozpočet projektu: 49 606,86 €

Požadovaná výška dotácie od PSK: 24 800 €

Schválená výška dotácie: 24 800 €

 

Žiadateľ: Obec Krížova Ves (okres Kežmarok)

Názov projektu: Kaštieľ v Krížovej Vsi - dokončenie

Celkový rozpočet projektu: 199 704 €

Požadovaná výška dotácie od PSK: 99 750 €

Schválená výška dotácie: 99 750 €

 

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Ľubovňa

Názov projektu: Rekonštrukcia fasády farského kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni

Celkový rozpočet projektu: 170 359,96 €

Požadovaná výška dotácie od PSK: 80 000 €

Schválená výška dotácie: 80 000 €

 

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Hozelec (okres Poprad)

Názov projektu: Revitalizácia okenných otvorov na kostole Krista Kráľa vo Švábovciach (okres Poprad)

Celkový rozpočet projektu: 20 000 €

Požadovaná výška dotácie od PSK: 10 000 €

Schválená výška dotácie: 10 000 €

 

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Poprad - Veľká

Názov projektu: Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanielistu

Celkový rozpočet projektu: 31 488,35 €

Požadovaná výška dotácie od PSK: 15 744.18 €

Schválená výška dotácie: 15 744,18 €

 

Žiadateľ: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišská Belá

Názov projektu: Obnova fasády rímskokatolíckeho sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej

Celkový rozpočet projektu: 79 400,89 €

Požadovaná výška dotácie od PSK: 39 500 €

Schválená výška dotácie: 39 500 €

 

Žiadateľ: Mesto Kežmarok

Názov projektu: Rekonštrukcia renesančnej národnej kultúrnej pamiatky – Zvonica v Kežmarku

Celkový rozpočet projektu: 189 102,98 €

Požadovaná výška dotácie od PSK: 94 551,49 €

Schválená výška dotácie: 94 551,49 €

 

Zdroj: psk